Dotacja z urzędu pracy na założenie firmy – wszystko, co musisz o tym wiedzieć

Mateusz Nowak
14.02.2022

Założenie własnego biznesu jest bardzo proste, ale jednocześnie zawsze stanowi pewne ryzyko – zwłaszcza, jeśli nie masz żadnego doświadczenia w przedsiębiorczości i nie wiesz, czy Twój pomysł na pewno wypali. Dodatkową przeszkodą dla wielu osób myślących o własnej firmie jest brak wystarczających funduszy, chociażby na zakup potrzebnych narzędzi. Na szczęście istnieją dziś różne źródła finansowania biznesu. Sporą popularnością cieszy się przede wszystkim dotacja z urzędu pracy na założenie firmy. Kto może ją otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Warunki udzielenia dotacji

Dotację z urzędu pracy na założenie firmy może otrzymać wyłącznie osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Urząd, o ile dysponuje wolnymi środkami na ten cel, rozważy przyznanie takiego wsparcia pod pewnymi warunkami. Jest to dotacja udzielana jednorazowo, na którą mogą liczyć osoby:

 • bezrobotne (trzeba być zarejestrowanym w pośredniaku, sama deklaracja nie wystarczy),
 • będące opiekunami osoby niepełnosprawnej, nigdzie niepracujące i poszukujące pracy,
 • będące absolwentami centrum integracji społecznej,
 • będące absolwentami klubu integracji społecznej.

Dotacji na założenie firmy nie dostaną natomiast osoby, które:

 • otrzymały już wcześniej bezzwrotne środki z Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność ta była prowadzona w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotację.

Od ostatniej zasady obowiązuje jednak wyjątek. Wymogu nieprowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotację nie muszą spełniać osoby, które zakończyły dotychczas wykonywaną działalność w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i było to spowodowane właśnie tym stanem, natomiast teraz chcą rozpocząć nową działalność w zupełnie innej branży.

Przykład:

Jan Kowalski 3 miesiące temu zamknął działalność gospodarczą – prowadzenie restauracji. Jego lokal zbankrutował z powodu wprowadzonych lockdownów w okresie COVID-19. Teraz Kowalski chce założyć nową firmę hydrauliczną i wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu dotacji z urzędu pracy. Ma do tego prawo i urząd może się przychylić do jego wniosku, pomimo tego, że nasz hipotetyczny bohater prowadził działalność w okresie 12 miesięcy poprzedzających ubieganie się o dotację.

Ile może wynieść dotacja na założenie firmy z urzędu pracy?

Kwota dotacji jest uznaniowa, co oznacza, że decyzję o jej wysokości podejmuje dyrektor właściwego urzędu pracy. Nie może być ona jednak wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na 2022 rok prognozowane wynagrodzenie wynosi 5922 zł brutto, a więc maksymalna dotacja to nieco ponad 35,5 tys. zł.

Jak zawnioskować o dotację na firmę z urzędu pracy?

Jeśli spełniasz wymienione wyżej warunki, to wniosek o dotację złóż bezpośrednio u swojego doradcy w urzędzie pracy. Wniosek musi zawierać takie informacje, jak:

 • kwota dotacji, o jaką się ubiegasz,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulacja kosztów związanych z rozpoczęciem działalności oraz wskazanie źródeł ich finansowania (poza dotacją z UP),
 • szczegółowa specyfikacja planowanych wydatków (czyli na co chcesz przeznaczyć dotację, np. zakup komputera, maszyny produkcyjnej etc.),
 • proponowana forma zabezpieczenia zwrotu środków (np. wskazanie żyranta umowy dotacji).

Ważne!

Wniosek o dotację musisz złożyć przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Jeśli dyrektor PUP zatwierdzi Twój wniosek, to zawrzesz umowę o dotację na rozpoczęcie działalności, a środki zostaną Ci wypłacone na wskazane konto bankowe.

Dostałeś dotację – co dalej?

Środki z dotacji możesz przeznaczyć na cel wskazany we wniosku. Kluczowe jest natomiast to, że aby nie musieć zwracać pieniędzy jesteś zobligowany do prowadzenia firmy przez następne minimum 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wyjątkiem od tej zasady jest zawieszenie działalności lub podjęcie pracy na okres dłuższy niż 6 miesięcy wyłącznie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Jak widać uzyskanie dotacji z urzędu pracy na założenie firmy nie jest specjalnie skomplikowane, natomiast nie myśl, że te pieniądze są łatwo dostępne. Wszystko zależy od tego, czy urząd w danym momencie dysponuje wolnymi środkami (warto więc wnioskować o dotację na początku roku) oraz od oceny Twojego wniosku, w tym w szczególności pomysłu na biznes.

Jeśli urząd uzna, że szanse powodzenia są niskie i firma może nie przetrwać minimum 12 miesięcy (np. z uwagi na olbrzymią konkurencję czy bardzo niszowy profil działalności), to otrzymasz decyzję odmowną.

Temat redakcji. Przy współpracy z: Mala-Firma.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.