Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Jerzy Biernacki
14.10.2020

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia stałych kosztów. W tym artykule pomijamy koszty, których wysokość zależy od decyzji przedsiębiorcy takich jak koszty księgowości, najmu nieruchomości, wynagrodzeń czy podatków. Skupimy się natomiast na składkach ZUS.

Ile wynoszą składki ZUS dla osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie naliczał za siebie od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli spełnia warunki określone w przepisach, może skorzystać z ulg w opłacaniu składek. Są to:

  • "Ulga na start" przez 6 miesięcy,
  • preferencyjne składki przez 24 miesiące,
  • "Mały ZUS plus".
  • "Ulga na start" - kiedy można z niej skorzystać

Dzięki tzw. uldze na start osoby, które założą działalność gospodarczą, mogą przez maksymalnie pół roku nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy podjęli działalność gospodarczą po raz pierwszy lub gdy minęło co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Ulga na start adresowana jest także do osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na start, podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i na to ubezpieczenie musi opłacać składkę. W 2020 roku wynosi ona 362,34 zł.

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca po półrocznym okresie "Ulgi na start (lub wcześniej, gdy z niej zrezygnuje) przez kolejne dwa lata może jeszcze opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 30 proc. od 2600 zł brutto, bo tyle w tym roku wynosi płaca minimalna. Później jest to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (60 proc. z 2600 zł brutto).

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na opłacenie składek od podstawy 780 zł (2600 zł x 30 proc.) będą one w następującej wysokości:

152,26 zł na ubezpieczenie emerytalne;

62,40 zł na ubezpieczenie rentowe;

19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe;

13,03 zł na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie daje to 609,14 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do ulgowych składek przysługuje jedynie przez ograniczony czas - w przypadku ulgi na start przez 6 miesięcy, a potem przez 24 pełne miesiące kalendarzowe.

"Mały ZUS plus”

"Mały ZUS plus", można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu "Ulgi na start" (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował oraz preferencyjnych składek (24 miesiące). Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, które dla każdego będą w innej wysokości. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Kwota składek na "mały ZUS plus" zależy od dochodu, a podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2020 roku między kwotą 780 zł a kwotą 3136,20 zł.

Z "małego ZUS plus" może skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 120 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności.

Z "małego ZUS plus" nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni. Z ulgi wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, twórca czy artysta).

Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a także przedsiębiorca, który spełnia warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku, kiedy żadne ulgi już nie dotyczą przedsiębiorcy, wówczas deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 3136,20 zł, składki będą kształtowały się następująco:

612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne;

250,90 zł na ubezpieczenie rentowe;

76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe;

76,84 zł na Fundusz Pracy;

52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie do zapłaty będzie 1431,48 zł. z uwzględnieniem składki zdrowotnej.

Artykuł powstał we współpracy z https://pik-ksiegowosc.pl/

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.