Dotacja z urzędu pracy: czy stanowi przychód przedsiębiorcy?

Mariusz Siwko
30.04.2019

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wymaga posiadania choćby minimalnego budżetu, czy to na zakup niezbędnego sprzętu, czy reklamę lub przystosowanie lokalu. Przedsiębiorcze osoby, które nie mają własnych środków, mogą ubiegać się o dotację np. z urzędu pracy, która jest przyznawana osobom posiadającym status bezrobotnego. Powstaje jednak pytanie: czy taka dotacja stanowi przychód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek?

Dobra informacja

Ustawa o podatku dochodowym wspomina o tym, że dotacje dla przedsiębiorców stanowią przychód i w związku z tym powinny zostać wykazane w Księdze Przychodów i Rozchodów, w efekcie czego zostanie od nich naliczony podatek. Obowiązuje tutaj jednak kilka wyjątków.

Przychodem nie będzie dofinansowanie na zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od nich dokonuje się bowiem odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto w tej samej ustawie czytamy, że przychodem nie jest dotacja z urzędu pracy, jaką osoba bezrobotna otrzymuje na założenie działalności gospodarczej. Takiego dofinansowania nie trzeba zatem wykazywać w KPiR i odprowadzać od niego podatku dochodowego.

Sporna kwestia podatku VAT

To, czy dotacja z urzędu pracy jest udzielana w kwocie netto czy brutto, powinno zostać uszczegółowione w umowie między pośredniakiem a bezrobotnym zakładającym działalność gospodarczą. Będzie to mieć bowiem duże znaczenie przy odliczaniu podatku VAT od zakupów firmowych, które są finansowane z udzielonej dotacji.

Jeśli przedsiębiorca odliczy podatek od towarów i usług, to automatycznie będzie zobowiązany do zwrotu stosownej kwoty podatku VAT na konto urzędu pracy, który udzielił mu dotacji. Stąd częściej praktykowane i bezpieczniejsze jest poinformowanie o rezygnacji z odliczania podatku VAT od zakupów dokonanych w ramach dotacji.

Przedsiębiorca nabywając jakieś środki do firmy, czyli generując koszty uzyskania przychodu, księguje je w kwocie netto z otrzymanych faktur zakupowych. Taki wydatek oczywiście stanowi koszt przedsiębiorcy i może zostać rozliczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

VAT pozostanie wówczas podatkiem neutralnym i nie będzie miało znaczenia, czy przedsiębiorca postanowi go odliczyć i jednocześnie zwrócić na konto urzędu pracy, czy jednak zrezygnuje z jego odliczania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.