Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Instrukcja krok po kroku

Marek Szydełko
29.03.2021

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami to dokument wydawany przez organ skarbowy na wniosek przedsiębiorcy. Bywa on niezbędny wtedy, gdy właściciel firmy chce np. wystartować w przetargu, zaciągnąć kredyt w banku czy chociażby nabyć jakiś sprzęt na raty czy wziąć samochód w leasing. Jak zatem uzyskać takie zaświadczenie? Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję krok po kroku.

Jakich podatków będzie dotyczyć zaświadczenie?

Możesz się ubiegać o zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami:

 • PIT,
 • CIT,
 • VAT,
 • akcyzowym.

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza Twoją aktualną sytuację podatkową, dlatego może się okazać, że np. bank nie będzie honorować dokumentu wystawionego kwartał wcześniej. O zaświadczenie najlepiej jest więc występować na bieżąco, w miarę zapotrzebowania na nie ze strony kontrahenta, banku, organu ogłaszającego przetarg etc.

Gdzie możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami?

Takie wnioski są przyjmowane w czterech miejscach:

 1. W urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.
 2. W jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim – to opcja dla tych przedsiębiorców, którzy mają oddział w Polsce, firmę z kapitałem zagranicznym lub osiągają bardzo wysokie przychody (powyżej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki).
 3. W I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie – opcja dla przedsiębiorców osiągających przychód na poziomie powyżej 50 mln euro netto.
 4. W dowolnym centrum obsługi podatnika, czyli w jednym z 51 urzędów skarbowych na terenie kraju.

Warto wiedzieć

Wniosek możesz złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie, przy czym w tym ostatnim przypadku musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia online

Krok 1: złożenie wniosku

W wybranym punkcie złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Urząd nie może wymagać od Ciebie żadnych dokumentów poświadczających Twoją sytuację, ponieważ musi bazować tutaj na informacjach własnych oraz uzyskanych od innych podmiotów.

Poza wnioskiem musisz dołączyć także:

 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo szczególne PPS – jeśli ustanowiłeś pełnomocnika, który występuje w tej sprawie w Twoim imieniu. Opłata skarbowa wynosi 17 złotych. Z opłaty zwolnione jest natomiast pełnomocnictwo ogólne PPO-1 (takim pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych).
 • Pełnomocnictwo PPS-1 – j.w.
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia – opłata wynosi 21 złotych.

Pamiętaj

Dowodem zapłaty może być potwierdzenie przelewu, skan lub zdjęcie dowolnego dowodu (jeśli składasz wniosek online).

Składając wniosek przez Internet nie musisz od razu dołączać dowodu zapłaty – masz na to jeszcze 3 dni robocze. Dowód możesz więc złożyć w urzędzie lub wysłać go, jako załącznik do pisma ogólnego przez ePUAP.

Krok 2: poczekaj na decyzję urzędu

Urząd ma dokładnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, o ile Twój wniosek jest kompletny i nie trzeba uzupełnić żadnych informacji. W przeciwnym razie to Ty będziesz mieć 7 dni na spełnienie życzeń urzędnika prowadzącego Twoją sprawę.

Ważne!

Jeśli w Twojej sprawie toczy się jakieś postępowanie, to i tak otrzymasz zaświadczenie w ustalonym terminie, ale z adnotacją, że trwa takie postępowanie.

Krok 3: odbierz zaświadczenie

Gotowe zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami otrzymasz w formie elektronicznej, listownie (jeśli zaznaczyłeś taką opcję we wniosku) lub możesz je odebrać osobiście/przez pełnomocnika w urzędzie.

Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, w której w ogóle istnieją podstawy do wydania Ci zaświadczenia. Urząd może odmówić, jeśli Twoje żądania we wniosku nie pokrywają się z informacjami, do jakich dotarł urzędnik – czyli np. masz jakieś zaległości podatkowe, choć o tym nie wiesz, nie pamiętasz lub… celowo to zataiłeś we wniosku. Wówczas dostaniesz stosowne postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie