Prosta spółka akcyjna: co to takiego? Czy i Ty możesz ją założyć?

Mariusz Siwko
23.09.2020

Nie jest żadną tajemnicą, że spółki akcyjne cieszą się dużą estymą. Dodanie do nazwy przedsiębiorstwa liter „S.A.” całkowicie zmienia zasady gry, stawia firmę w jednym szeregu z najbardziej prestiżowymi markami i szeroko otwiera bramę do robienia najlepszych interesów. Problem w tym, że spełnienie warunków, jakich wymaga się od spółek akcyjnych, jest bardzo trudne, dlatego ta forma prawna jest w zasadzie poza zasięgiem młodych firm. Ciekawą alternatywą dla nich ma być instytucja prostej spółki akcyjnej. Na czym to dokładnie polega? Które firmy będą mogły się przekształcić w PSA? Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna jest jednym z pomysłów rządu na zatrzymanie w kraju najbardziej obiecujących firm i start-upów, które z powodu trudności z pozyskaniem kapitału bardzo często „uciekały” za granicę. Powstał już projekt ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, który wprowadza pojęcie PSA. Jej założenie ma być możliwe po 1 marca 2021 roku.

Dla kogo?

Prostą spółkę akcyjną będzie mogła założyć jedna osoba lub więcej – celem nadrzędnym jej powołania ma być prowadzenie działalności gospodarczej, badawczej czy rozwojowej. PSA będzie dostępna zarówno dla osób fizyczny, jak i prawnych. Ważne jest natomiast to, że takiej spółki nie będą mogły zawiązywać jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejsze informacje na temat prostej spółki akcyjnej

Jak sama nazwa wskazuje, PSA ma być uproszczoną formą spółki akcyjnej, co wiąże się z wprowadzeniem łatwych do spełnienia warunków. Dzięki temu taka forma prowadzenia biznesu ma być dostępna dla większości przedsiębiorców, którym zależy na tym, aby pozyskiwać kapitał w ramach emisji akcji spółki.

Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się przede wszystkim:

  • Niskim kapitałem akcyjnym – musi on wynieść minimum… 1 zł;
  • Sporą elastycznością, jeśli chodzi o powoływanie organów spółki – na przykład powołana rada dyrektorów może jednocześnie pełnić funkcję zarządu i rady nadzorczej;
  • Możliwość podejmowania uchwał w sposób zdalny;
  • PSA będzie można założyć w systemie S24;
  • Rejestr akcjonariuszy PSA może być prowadzony w formie cyfrowej, przez biuro maklerskie lub notariusza;
  • Większa swoboda w dysponowaniu środkami finansowymi spółki;
  • Ułatwiona likwidacja prostej spółki akcyjnej;

Jak powołać prostą spółkę akcyjną?

Przede wszystkim wymaga to sporządzenia umowy prostej spółki akcyjnej, w której określamy między innymi przedmiot działalności, wkład akcjonariuszy, organy spółki, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej oraz firmę i siedzibę spółki.

Umowę można zawrzeć na dwa sposoby:

  1. W formie papierowej – wówczas wymagana jest wizyta u notariusza.
  2. W formie elektronicznej – zrobimy to za pośrednictwem portalu S24, o ile oczywiście dysponujemy podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym (dotyczy to wszystkich założycieli). Na portalu dostępny jest wzorzec umowy. To najszybszy i najtańszy sposób na powołanie prostej spółki akcyjnej.

Oczywiście nie zapominamy, że prosta spółka akcyjna, jak każda spółka prawa handlowego, wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracji dokonujemy w dokładnie taki sam sposób, w jaki sporządziliśmy umowę powołania spółki, czyli albo u notariusza (koszt 500 zł), albo w systemie S24 (koszt 250 zł).

Uwaga!

Opłatę ponosi się także za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kosztuje to 100 złotych i jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji spółki.

Zgłaszając prostą spółkę akcyjną do rejestru trzeba m.in. podać liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w celu pozyskania kapitału. Jeśli przewidujemy emisję różnych rodzajów akcji (uprzywilejowanych), to także musimy określić ich dokładną liczbę. Zwyczajowo członkowie zarządu obejmują pewne pakiety akcji – w zgłoszeniu należy podać ich liczbę oraz serię przyznaną każdemu z członków.

Specyfika akcji prostej spółki akcyjnej

Akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie mają wartości nominalnej. Obejmując je zyskuje się tylko prawa członkowskie akcjonariuszy, co pozwala np. brać udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Będzie to atrakcyjne rozwiązanie dla inwestorów zewnętrznych, którzy dzięki objęciu pakietu akcji mogą mieć realny wpływ na działalność spółki i kierunek jej rozwoju.

Ważne!

Wartość wyemitowanych akcji prostej spółki akcyjnej musi być równa kwocie kapitału akcyjnego.

Jeśli natomiast chodzi o rejestr akcji, to mogą go prowadzić domy maklerskie lub notariusze. Nabycie akcji nastąpi w momencie wpisania akcjonariusza do rejestru, a zbycie – analogicznie – w momencie usunięcia go z rejestru.

Prosta spółka akcyjna bez wątpienia jest bardzo ciekawym pomysłem i można założyć, że ten twór wzbudzi spore zainteresowanie wśród przedsiębiorców – przede wszystkim start-upów, które szukają zewnętrznego finansowania. Może to być również dobre rozwiązanie dla firm, którym zależy na zwiększeniu prestiżu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.