Mikro, mała, średnia, a może duża? Sprawdź, do jakiej kategorii zalicza się Twoja firma

Maciej Piwowski
03.12.2018

Podchodząc do sprawy literalnie, każda zarejestrowana działalność gospodarcza jest firmą. Nie ma tutaj znaczenia, czy pracuje w niej tylko właściciel, czy może przedsiębiorstwo zatrudnia kilka tysięcy osób. W Polsce od pewnego czasu obowiązuje jednak nieco precyzyjniejszy podział, zgodnie z którym wyróżnia się mikro, małe, średnie i duże firmy. Do której kategorii zalicza się Twoja? Tego dowiesz się z naszego poradnika, w którym wyjaśniamy także, czemu właściwie służy ta klasyfikacja.

Mikroprzedsiębiorca: kto to taki?

To właśnie mikro firmy stanowią trzon polskiej przedsiębiorczości. Jak nietrudno się domyślić, mówimy tutaj o bardzo małych biznesach, najczęściej jednoosobowych lub rodzinnych.

Mikroprzedsiębiorstwa funkcjonują we wszystkich branżach, świetnie wpasowują się w ideę coraz modniejszego outsourcingu. Do tej kategorii zaliczymy również osoby samozatrudnione, czyli pracujące na rzecz byłego pracodawcy w ramach założonej działalności gospodarczej.

Dokładną definicję mikroprzedsiębiorstwa znajdziemy w ustawie Prawo przedsiębiorców. Obowiązują tutaj dwa kryteria:

  • Firma średniorocznie nie zatrudnia więcej niż 10 osób;
  • Firma osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług na poziomie nieprzekraczającym 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca: kim jest?

Małe przedsiębiorstwo to firma, która ma już dość mocną pozycję w swojej branży, często pełni rolę cenionego podwykonawcy i rozwinęła się do tego stopnia, że daje zatrudnienie sporej liczbie osób. Tutaj wspomniana ustawa określa następujące kryteria, na podstawie których można uznać firmę za małą:

  • Firma średniorocznie zatrudnia mniej niż 50 pracowników;
  • Firma osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług na poziomie nieprzekraczającym 10 milionów euro;

Średni przedsiębiorca to…?

W polskich warunkach gospodarczych średnia firma może być już uznawana za potężne przedsiębiorstwo – zwłaszcza w ujęciu lokalnym. Średnie biznesy z reguły są ważnymi pracodawcami i silnymi markami, które mają duży wpływ na sytuację ekonomiczną regionu. Rzadko występują w roli podwykonawców – częściej są generalnymi wykonawcami prac, kooperują z zagranicznymi kontrahentami, działają na rynku eksportu.

Aby firma mogła zostać zaliczona do grona średnich, musi spełnić dwa warunki postawione w ustawie:

  • Firma średniorocznie zatrudnia mniej niż 250 pracowników;
  • Firma  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług na poziomie nieprzekraczającym 50 milionów euro. Opcjonalnie uwzględniana jest suma jej aktywów, która nie może przekraczać równowartości 43 milionów euro;

Jak widać w każdej z tych firm zazębia się kryterium liczebności zatrudnienia. Może się więc okazać, że przedsiębiorstwo, które zatrudnia np. 8 osób, a więc teoretycznie uchodzi za mikro firmę, w praktyce zostanie zaliczone do grona średnich biznesów, bo jego obrót przekroczył 10 milionów euro.

Ważne!

Zaliczenie do konkretnej grupy przedsiębiorstw wymaga spełnienia obu warunków postawionych w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Co z dużymi przedsiębiorstwami?

Co ciekawe, w Polsce nie obowiązuje żadna sztywna definicja dużej firmy. Możemy jednak ją stworzyć wyłącznie na podstawie przedstawionych wcześniej kryteriów. Dużym przedsiębiorstwem będzie zatem to, które:

  • Zatrudnia 250 pracowników lub więcej;
  • Zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale osiągnęło obrót na poziomie przekraczającym 50 milionów euro

Takich firm jest w Polsce najmniej, ale ich obecność na rynku przynosi gospodarce bardzo konkretne profity. Największe przedsiębiorstwa nie tylko tworzą dużo miejsc pracy i zasilają budżet państwa pokaźnymi podatkami. Ich rolą jest również budowanie potencjału biznesowego kraju i zwiększanie prestiżu Polski w międzynarodowym sektorze przedsiębiorczości.

Warto wiedzieć

Wbrew obiegowej opinii duża firma nie musi być wcale spółką. Równie dobrze można ją prowadzić w ramach zwykłej działalności gospodarczej, co jednak – z uwagi na koszty publicznoprawne i kwestie wizerunkowe – jest rzadko spotykanym rozwiązaniem.

Dlaczego powinieneś wiedzieć, do której kategorii zalicza się Twoja firma?

Przedstawiony podział nie został stworzony tylko z przyczyn formalnych. Po pierwsze: wprowadzenie tego ustandaryzowania wymusiły na Polsce przepisy unijne. Po drugie (i ważniejsze): to, do jakiej kategorii zostanie zaliczona dana firma, może mieć ogromny wpływ na jej sytuację ekonomiczną.

Dotyczy to jednak wyłącznie firm z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich. To one są  beneficjentami różnego rodzaju programów unijnych czy krajowych, w ramach których otrzymują dotacje, tanie pożyczki czy niskooprocentowane kredyty na rozwój.

Unia Europejska już dawno dostrzegła, że to właśnie firmy z sektora MŚP są motorem napędowym gospodarek europejskich krajów, dlatego powstało wiele programów wsparcia dla przedsiębiorców. Część z nich jest jednak przeznaczona tylko dla mikro firm, część dla małych i średnich. Stąd właśnie dobrze jest wiedzieć, do której kategorii zalicza się Twoja firma.

-

Artykuł powstał przy współpracy z https://www.sekwencja.eu/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.