Jakie informacje są niezbędne do stworzenia oceny ryzyka zawodowego?

Jerzy Biernacki
17.02.2020

Ocena ryzyka zawodowego to podstawowy dokument z zakresu BHP, który stanowi punkt wyjścia do szkoleń pracowników. Trzeba przecież wiedzieć, na jakie specyficzne zagrożenia jest narażona osoba wykonująca konkretne obowiązki służbowe. Ocenę ryzyka powinien sporządzić doświadczony specjalista ds. BHP, który robi to na podstawie szczegółowych informacji. Co musi uwzględnić? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Lokalizacja stanowiska

To podstawa, ponieważ behapowiec musi wiedzieć, jaka jest specyfika danego stanowiska pracy, jego lokalizacja oraz zakres wykonywanych na nim prac. Dodatkowo brane pod uwagę są materiały oraz technologie wykorzystywane na stanowisku.

Charakterystyka pracowników

Przy ocenie ryzyka zawodowego uwzględnia się, kto właściwie jest zatrudniony na danym stanowisku. W szczególności dotyczy to osób z tzw. grup ryzyka, czyli chociażby kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych czy młodocianych.

Sposób i czas pracy na stanowisku

To również bardzo ważne kryteria. Behapowiec musi ocenić zakres czynności wykonywanych na konkretnym stanowisku pracy, sprawdzić metody realizacji obowiązków służbowych pracownika oraz zweryfikować standardowy czas pracy, jaki trzeba poświęcić na wykonanie zadania.

Realna ocena ryzyka

Nazwaliśmy ten punkt ogólnikowo, ponieważ można pod niego „podciągnąć” cały szereg czynności wykonywanych przez osobę sporządzającą ocenę ryzyka. Specjalista przede wszystkim sprawdza, czy już wcześniej nie zostały wyszczególnione czynniki mogące zostać uznane za ryzykowne. Ocenia, jaka jest skala zagrożeń zewnętrznych, które także mogą zwiększać ryzyko wypadku – np. sąsiedztwo skomplikowanej maszyny czy przewodów wysokiego napięcia.

Behapowiec ustala, jakie środki ochrony osobistej muszą być stosowane na stanowisku. Wskazuje przypuszczalne przyczyny wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych bezpośrednich skutków pracy na danym stanowisku. Musi również wiedzieć, czy osoby niezatrudnione na tym stanowisku mogą w jakikolwiek sposób zwiększać ryzyko wypadku czy powodować inne zagrożenia.

Sporządzenie rzetelnej oceny ryzyka zawodowego jest bardzo czasochłonne i nie można tego robić w oparciu o gotowy szablon. Wskazane jest przy tym, aby osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji miała możliwość dokonania inspekcji ocenianego stanowiska pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.