Szkolenia wstępne z zakresu BHP: co trzeba o nich wiedzieć?

Jerzy Biernacki
24.01.2020

Przyjęcie nowego pracownika jest dużą szansą na rozwój przedsiębiorstwa, ale należy pamiętać, że wiążą się z tym również konkretne obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy. Nie chodzi tylko o sprawy czysto kadrowe, ale również – a może przede wszystkim – bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pracownika. Każdy nowozatrudniony musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP. Wyróżniamy dwa rodzaje takich szkoleń: instruktaż stanowiskowy oraz instruktaż ogólny. Czym się od siebie różnią? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Kiedy trzeba zapewnić pracownikowi wstępne szkolenie BHP?

Zawsze wtedy, gdy planowane jest dopuszczenie nowego pracownika do stanowiska pracy. Warto jednak zauważyć, że wcale nie musi to dotyczyć wyłącznie osób nowozatrudnionych. Szkolenie wstępne BHP organizuje się również z myślą o „starym” pracowniku, który obejmuje nowe dla siebie stanowisko. Na przykład: przenosimy magazyniera na linię produkcyjną lub odwrotnie.

Pamiętaj!

Celem szkolenia wstępnego BHP jest zaznajomienie pracownika z informacjami na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, jak również przekazanie mu wiedzy dotyczącej zagrożeń występujących na tym stanowisku.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny to takie szkolenie wstępne BHP, które ma zaznajomić pracownika z podstawowymi zasadami i przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy. W ramach takiego instruktażu uczestnik zapoznaje się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy. Ponadto pracownik zaznajamia się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują w konkretnym zakładzie.

Instruktaż stanowiskowy

Jest to bardziej skonkretyzowana forma wstępnego szkolenia BHP, przeznaczona zarówno dla nowych pracowników, jak i osób, które są przenoszone na nieznane sobie stanowisko pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się zawsze wtedy, gdy zmieniają się warunki świadczenia pracy – czyli na przykład pracownik jest przenoszony z jednego działu do drugiego lub zostanie mu przydzielona do obsługi zupełnie nowa maszyna.

W ramach instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznaje się z czynnikami środowiskowymi oraz czynnikami ryzyka występującymi na danym stanowisku pracy. Ponadto są mu przekazywane informacje z zakresu ochrony przed tymi zagrożeniami, jak również metody bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Na koniec przypomnijmy lub uświadommy pracodawców, że szkolenie wstępne BHP w formie instruktażu musi trwać minimum 2 godziny lekcyjne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.