Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych (nie prowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumenty sprzedaży i zaliczek. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.

 
Zalety programu Faktura

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży

    * Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych
    * Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień
    * Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i towarów (listy cenowej)
    * Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów
    * Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji; rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu
    * Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach
    * Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
    * Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni) przed momentem wystawienia
    * Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych
    * Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny)
    * Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę
    * Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów)


Możliwość zaplanowania i prowadzenia określonej polityki sprzedaży

    * Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów
    * Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto)
    * Prowadzenie cenników w różnych walutach
    * Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
    * Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru)
    * Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów, dzięki przypisaniu jednej z cen sprzedaży określonemu kontrahentowi
    * Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń
    * Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów


Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

    * Rozliczenie kasy – wystawianie dokumentów kasowych KP, KW; tworzenie raportów kasowych
    * Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
    * Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego – płatność podzielona na części)
    * Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

 

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji – wygodne w użyciu kartoteki kontrahentów, towarów i dokumentów

    * Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika – możliwość porządkowania informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika
    * Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
    * Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów np. po kodzie, nazwie, numerze, serii
    * Możliwość sortowania pozycji w kartotece według dowolnej z kolumn
    * Szybkie wprowadzanie danych do kartotek – tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji

Bogaty zestaw raportów i zestawień

    * Możliwość zapisania wszystkich wydruków w pliku w formacie PDF oraz wysłania pocztą elektroniczną
    * Zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów
    * Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
    * Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
    * Zestawienie sprzedaży chronologicznie z podziałem na osoby wystawiające dokumenty
    * Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące, według dowolnej kolumny zestawienia
 

Integracja z programem Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

    * Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z nieograniczoną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
    * Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programem Finanse i Księgowość
    * Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Faktura do programu Mała Księgowość


Współpraca z MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows

    * Przekazywanie danych do programów pakietu MS Office XP/2003/2007
    * Możliwość skopiowania zestawień do schowka Windows i przeniesienia ich do innych programów
    * Druk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML
http://www.sage.com.pl/male-i-srednie/system-symfonia/faktura

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.