Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej – jak go uzyskać?

Jerzy Biernacki
25.04.2023

Do 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem, muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Wówczas okaże się, czy są z ZUS-em na zero, mają niedopłatę czy nadpłatę składki. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorca może otrzymać zwrot, a po szczegóły zapraszamy do naszego poradnika.

Kiedy powstaje nadpłata składki zdrowotnej?

Jeśli na podstawie przygotowanego rozliczenia okaże się, że suma wszystkich składek zapłaconych w danym roku jest wyższa od sumy wyliczonej składki rocznej, to powstaje nadpłata, o której zwrot przedsiębiorca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura jest bardzo prosta, ponieważ ZUS sam przygotuje odpowiedni wniosek. Będzie on widoczny na koncie przedsiębiorcy w PUE ZUS.

Jak otrzymać zwrot? Pamiętaj o terminie!

Jedyne, co musi zrobić przedsiębiorca, to zalogować się na swoje konto PUE ZUS, odnaleźć wniosek i zatwierdzić go – warto sprawdzić, czy wskazane we wniosku konto (posiadane przez ZUS) jest aktualne.

Ważne!

Na zatwierdzenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej masz czas tylko do 31 maja!

Po otrzymaniu wniosku o zwrot ZUS ma 3 miesiące na przelanie przedsiębiorcy należnych pieniędzy. Nie stanie się tak, jeśli przedsiębiorca ma jakiekolwiek zaległości w ZUS – wówczas zostaną one, przynajmniej w części, zaspokojone z nadpłaty składki zdrowotnej.

Jeśli natomiast nie zatwierdzisz wniosku o zwrot nadpłaty do 31 maja 2023 roku, to środki te zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie