Ulga sponsoringowa – co warto o tym wiedzieć?

Antoni Kwapisz
17.01.2023

Przedsiębiorcy w Polsce mogą korzystać z różnych ulg podatkowych. Jedną z najmniej znanych i tym samym rozpowszechnionych jest ulga sponsoringowa, która przysługuje przedsiębiorcom wspierającym działania CSR (np. kluby i wydarzenia sportowe). Jak skorzystać z tej ulgi? Wszystko wyjaśniamy w naszym artykule.

Czym dokładnie jest ulga sponsoringowa?

Ulga sponsoringowa to ulga podatkowa przysługująca przedsiębiorcom, którzy wspierają finansowo działalność sportową, kulturalną i/lub szkolnictwo wyższe oraz szeroko pojętą naukę.

Ulga umożliwia odliczenie w kosztach uzyskania przychodu 100% wydatków na ww. cele, jak również odliczyć 50% kosztów poniesionych na działania CSR od podstawy opodatkowania.

Pokażemy to na hipotetycznym przykładzie.

Pan Adam, właściciel firmy spedycyjnej, przekazał 20 tys. zł na wsparcie lokalnego turnieju szachowego dla dzieci. Całą tę kwotę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo 50% z niej, czyli 10 tys. zł, może odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu obniży należny podatek dochodowy.

Jak skorzystać z ulgi sponsoringowej?

Ulgę rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym, wykazując poniesione koszty w deklaracji PIT. Trzeba pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym (czyli nie można dzięki sponsoringowi wygenerować straty z działalności).

Dodajmy również, że ulga sponsoringowa przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.