Slim VAT 3 – jakie zmiany szykują rządzący?

Jerzy Biernacki
21.09.2022

Do Sejmu trafi projekt zmian w ustawie o podatku VAT, nazwany Slim VAT 3. Przewiduje on kilka istotnych modyfikacji dla przedsiębiorców opłacających podatek od towarów i usług. Najważniejsze zmiany krótko omawiamy w naszym artykule.

Zmiana definicji małego podatnika

Obecnie małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który osiąga roczny przychód brutto z tytułu wykonywanej działalności w kwocie do 1,2 miliona euro.

Po zmianach limit ten zostanie podwyższony do 2 milionów euro. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców będzie mogła rozliczać się z podatku VAT w trybie kwartalnym.

Szerszy zakres wykorzystania środków z rachunku VAT

Nowelizacja przepisów nie zniesie instytucji split payment, natomiast umożliwi przedsiębiorcom bardziej elastyczne rozporządzanie środkami znajdującymi się na rachunku powiązanym do obsługi podatku VAT.

Obecnie środki te można przeznaczyć wyłącznie na zapłacenie podatków oraz składek na ZUS. Po zmianach możliwe będzie wykorzystanie rachunku VAT do zapłaty podatku handlowego oraz podatku cukrowego.

Sankcje z tytułu nieprawidłowości w opłacaniu podatku VAT

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami organ nadzorczy może nałożyć na przedsiębiorcę sankcje z tytułu podatku VAT w oparciu o stawki 15, 20 oraz 30 procent. Nowelizacja przepisów przewiduje zniesienie sztywnych stawek.

Po zmianach przedsiębiorca będzie mógł zostać obłożony sankcjami finansowymi w kwocie do 15, do 20 oraz do 30 procent. Nadal obowiązywać będzie również sankcja w wysokości 100 procent.

Korzystna zmiana dla przedsiębiorców dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego

Projekt zmian przewiduje również możliwość odliczenia podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego także wtedy, gdy przedsiębiorca nie posiada faktury wystawionej przez zagranicznego kontrahenta.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.