Poznaliśmy założenia zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Mariusz Siwko
29.04.2024

Cały polski biznes czekał na ten ruch rządu. Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą oczekiwać znaczących zmian w sposobie obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te mają na celu uproszczenie systemu, zwiększenie przejrzystości rozliczeń oraz zapewnienie równych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich drobnych przedsiębiorców.

Korzyści dla większości firm

Nowe regulacje mają korzystne dla około 93% przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach PIT, szczególnie tych z niższymi i średnimi dochodami. Dzięki wprowadzeniu ryczałtowej składki zdrowotnej, obliczanej na podstawie 75% płacy minimalnej, wielu przedsiębiorców odczuje obniżkę daniny.

Szczegóły zmian

Od 2025 roku składka zdrowotna będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej, czyli około 310 zł miesięcznie. To o wiele mniej w porównaniu z obecnym systemem.
Nowe zasady będą szczególnie korzystne dla przedsiębiorców rozliczający się według skali podatkowej (około 1,3 mln podmiotów).
Dodatkowo rząd zapowiada likwidację składki zdrowotnej od zbycia środków, co jest jednym z największych absurdów tzw. Polskiego Ładu.
Propozycja rządowa musi jeszcze przybrać formę ustawy i zostać przyjęta przez Sejm. Poparcie dla tego projektu zapowiedziała już Konfederacja, przeciwko będzie natomiast partia Razem.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie