Podatek minimalny od osób prawnych – co musisz o tym wiedzieć?

Piotr Kowalczyk
09.04.2024

Od 1 Stycznia 2024 w Polsce zaczęła obowiązywać nowa regulacja podatkowa, wprowadzająca podatek minimalny od osób prawnych. Zmiana ta ma na celu zwiększenie sprawiedliwości podatkowej i uszczelnienie systemu podatkowego w kraju. Chodzi o to, aby wszystkie działające na terenie Polski przedsiębiorstwa wnosiły swój wkład do budżetu państwa, niezależnie od stosowanych strategii optymalizacji podatkowej.

O co chodzi z tym podatkiem?

Podatek minimalny dotyczy osób prawnych (a więc nie np. jednoosobowych działalności gospodarczych), które opłacają podatek CIT, a przy tym korzystają z różnorodnych mechanizmów optymalizacji podatkowej, pozwalających na znaczące obniżenie lub całkowite uniknięcie płacenia podatku dochodowego w Polsce.

Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorstwa osiągające dochody na terytorium Polski, ale wykazujące niską rentowność ze względu na wysokie koszty uzyskania przychodów (np. poprzez wewnętrzne rozliczenia w ramach grup kapitałowych), podlegają opodatkowaniu minimalnemu.

Ile wynosi podatek minimalny od osób prawnych?

Wysokość podatku minimalnego została ustalona na poziomie 10% podstawy opodatkowania.

Podatek ten zapłacą przedsiębiorstwa, w których stosunek dochodu do przychodu jest mniejszy niż 2%, - dotyczy to również osób prawnych wykazujących stratę.

Podatek minimalny zapłacą przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz – w niektórych przypadkach – spółki jawne, których wspólnikami nie są tylko osoby fizyczne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie