Masz problemy w biznesie z powodu wojny w Ukrainie? Zgłoś się po pomoc do ZUS!

Krzysztof Jagielski
16.03.2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy, którzy wpadli w tarapaty w związku z toczącą się wojną w Ukrainie (np. utracili rynek zbytu) mogą skorzystać z pomocy w zakresie opłacania obowiązkowych składek. Na stole są różne opcje, które po kolei omawiamy w naszym poradniku.

Odroczenie terminu spłaty

Podstawową i najpopularniejszą formą pomocy jest właśnie odroczenie terminu zapłaty obowiązkowych składek za siebie oraz pracowników. O takie odroczenie może wnioskować każdy płatnik, który wiarygodnie uzasadni powód, dla którego nie jest w stanie uregulować składek w ustawowym terminie. ZUS z reguły przychyla się do takiego wniosku.

Rozłożenie płatności na raty

To także popularne rozwiązanie, „przećwiczone” przez polskich przedsiębiorców już w okresie pandemii COVID-19. Rozłożenie płatności składek na raty pozwala uniknąć powstania zadłużenia na koncie ZUS, a jednocześnie zachować płynność finansową w trudnych czasach. Jeśli ZUS się zgodzi, to automatycznie wstrzymywane są także postępowania egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorcy.

We wniosku o rozłożenie płatności na raty należy się powołać na obiektywne trudności, w tym przypadku np. ustanie wymiany handlowej z rosyjskimi czy ukraińskimi kontrahentami. Co ważne, może to dotyczyć również już powstałych zaległości.

Umorzenie składek

Ostatnią i przy tym najbardziej pożądaną przez przedsiębiorców formą wsparcia jest całkowite umorzenie części należnych składek. Mówimy tutaj o składkach już przeterminowanych, a więc stanowiących zadłużenie płatnika na jego indywidualnym koncie.

ZUS przychyla się do wniosku o umorzenie składek wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wiarygodnie argumentuje brak środków pozwalających mu spłacić zadłużenie, a przy tym ściśle współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i w przeszłości nie unikał płacenia składek.

W każdym z omówionych przypadków procedurę można przeprowadzić zarówno online, za pośrednictwem konta PUE, jak również osobiście w lokalnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.