Jak rozliczyć stratę z działalności gospodarczej?

Marek Szydełko
07.06.2022

Każdy przedsiębiorca musi złożyć roczną deklarację podatkową do końca kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, z którego się rozlicza. Jeśli działalność przyniosła zysk, to oczywiście właściciel firmy zapłacił z tego tytułu należny podatek w ramach comiesięcznych lub cokwartalnych zaliczek. Jeśli jednak biznes jest nierentowny, to warto wiedzieć o możliwości rozliczenia straty z działalności gospodarczej. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.

Czym jest strata?

Strata z działalności gospodarczej to nic innego jak sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższyły dochody z prowadzenia biznesu. Co oczywiste nie występuje tutaj obowiązek podatkowy, ponieważ ten płaci się od dochodu – a w przypadku straty taki nie zaistniał.

Zapamiętaj!

Stratę możesz rozliczać w ciągu kolejnych 5 lat liczonych od roku jej uzyskania. Jeśli więc nie rozliczysz części straty w bieżącej deklaracji PIT, to niewykorzystana część przechodzi na kolejny rok itd.

Co zalicza się do straty?

Stratę z działalności gospodarczej generują wszystkie udokumentowane koszty uzyskania przychodu, a więc m.in. zakupy firmowe, środki trwałe, zakupione materiały, towary etc. Co ciekawe kosztem tym mogą być również składki społeczne na ZUS, ale tylko pod warunkiem, że przedsiębiorca wcześniej nie odliczył ich od podatku.

Dlatego spodziewając się straty z tytułu działalności gospodarczej warto zaliczyć składki na ZUS do kosztów uzyskania przychodu i w ten sposób jeszcze powiększyć stratę. Odliczane ich od podatku nie ma sensu, ponieważ ten nie występuje, skoro firma nie przyniosła dochodu.

Jak prawidłowo rozliczyć stratę w zeznaniu PIT?

W przypadku strat uzyskanych po 2019 roku prawo umożliwia rozliczenie jej jednorazowo (wcześniej można było rozliczyć tylko 50% wartości całej straty). Trzeba natomiast pamiętać, że wartość jednorazowego rozliczenia nie może przekraczać 5 milionów złotych.

Ujawnienia straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT właściwym dla konkretnej formy opodatkowania, a więc PIT 36 lub PIT 36L.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.