Czym są czynności sprawdzające? Czy trzeba się ich obawiać?

Marek Szydełko
23.06.2022

Wielu przedsiębiorców nie rozumie różnicy między czynnościami sprawdzającymi a kontrolą skarbową i niepotrzebnie wpada w panikę na wieść, że jakiś urząd chce sprawdzić np. poprawność złożonej deklaracji. To nic strasznego, o ile oczywiście czynności sprawdzające nie wykażą, że masz coś na sumieniu i nie będą preludium do wszczęcia kontroli skarbowej. Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Czynności sprawdzające – co to takiego?

Czynności sprawdzające to nic innego, jak czynności podejmowane przez konkretny organ administracji państwowej, mające na celu m.in. sprawdzenie poprawności złożonych deklaracji, terminowości opłacania danin publicznoprawnych czy poprawności danych.

Nie jest to nic strasznego. Czynności sprawdzające często są podejmowane pro forma, na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca popełnił błąd w numerze NIP czy pominął niektóre rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym. Celem czynności jest jak najszybsze naprawienie takich błędów, a nie penalizowanie przedsiębiorców.

Kiedy przeprowadza się czynności sprawdzające?

Najczęściej takie czynności są wszczynane w momencie wykrycia jakiegoś błędu czy pojawienia się wątpliwości w zakresie np. odliczania podatku VAT. Wówczas urząd może wystąpić do przedsiębiorcy z prośbą o złożenie wyjaśnień czy chociażby przedstawienie faktur zakupowych do wglądu.

Kto może sprawdzić przedsiębiorcę?

Co ciekawe, czynności sprawdzające to nie tylko domena Naczelnika Urzędu Skarbowego. Takie czynności może przeprowadzić również wójt, burmistrz czy prezydent, a nawet starosta lub marszałek województwa, jeśli dotyczą one takich kwestii, jak podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty lokalne etc.

Czynności sprawdzające w zdecydowanej większości przypadków kończą się zwróceniem przedsiębiorcy uwagi i prośbą o uzupełnienie dokumentów czy wprowadzenie jakichś poprawek. Można je przeprowadzić online, telefonicznie, rzadko wymagana jest osobista wizyta w urzędzie.

Problem zaczyna się natomiast w momencie, gdy czynności sprawdzające wykażą poważne uchybienia lub pojawi się podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wówczas zostanie wszczęta już o wiele bardziej dokuczliwa i drobiazgowa kontrola skarbowa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.