Czy przedsiębiorca na JDG musi rejestrować się w KSeF?

Mariusz Siwko
11.02.2024

Od 1 lipca 2024 roku czynni podatnicy VAT będą musieli wystawiać faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, czyli KSeF. Pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten obejmie od 1 stycznia 2025 roku. Warto zatem wiedzieć, czy przedsiębiorca na JDG, czyli najpopularniejszej formie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, musi się rejestrować w tym systemie. Odpowiedź znajdziesz w naszym poradniku.

JDG? Nic nie musisz robić

Jeśli prowadzisz działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli jako osoba fizyczna, to masz już uprawnienia do wystawiania faktur w systemie KSeF – zostaną one odblokowane dokładnie 1 lipca 2024 roku. Tym samym nie musisz nic robić, składać żadnych wniosków etc.

Aby wystawić fakturę przez Krajowy System e-Faktur musisz tylko uwierzytelnić swoją tożsamość, czyli podać numer NIP oraz posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Nieco więcej zachodu czeka natomiast podmioty, które nie są JDG, w tym spółki kapitałowe i cywilne. W ich przypadku konieczne będzie uwierzytelnienie się w KSeF poprzez kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej lub zgłoszenie się do systemu na formularzu ZAW-FA.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie