Co można wnieść do spółki aportem, a czego zdecydowanie nie?

Marek Szydełko
09.03.2023

Aport, czyli wkład niepieniężny do spółki, to standardowe rozwiązanie stosowane w spółkach prawa handlowego. Wspólnicy mogą wnieść do spółki różne składniki majątku, w tym takie, które nie są gotówką, co zwiększa jej wartość, a jednocześnie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności biznesu. W zamian za wniesienie aportu otrzymuje się udziały (lub akcje) w przypadku spółki kapitałowej oraz udziały w przypadku spółki osobowej. W tym poradniku wyjaśniamy, co może być przedmiotem aportu, a czego zabraniają przepisy.

Decyduje zdolność aportowa

Zdolność aportowa to kluczowe zagadnienie, które decyduje o tym, czy dany składnik majątku może zostać wprowadzony do spółki aportem czy też nie. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dana rzecz lub prawo, które chcemy wnieść do spółki aportem, musi spełniać kilka podstawowych kryteriów:

  • Mieć możliwość do wycenienia wartość;
  • Musi nadawać się do zamieszczenia w bilansie spółki;
  • Musi być to rzecz zbywalna, którą można przekazać na rzecz spółki przez wnoszącego ją wspólnika;
  • Aport musi być czymś przydatnym i rzeczywiście dostępnym dla spółki;
  • Musi to być rzecz/prawo, którą da się ująć w masie upadłościowej lub likwidacyjnej;

Przykłady dopuszczalnego aportu

Aportem jak najbardziej można wnieść:

  • Rzeczy ruchome, jak samochód czy sprzęt komputerowy;
  • Nieruchomości, jak lokal do prowadzenia działalności;
  • Prawa rzeczowe, czyli np. udział we współwłasności czy własność przedsiębiorstwa;
  • Prawa obligacyjne, czyli np. udziału w innej spółce, wierzytelności, obligacje;
  • Prawa na dobrach materialnych, czyli np. prawa autorskie, znaki towarowe czy patenty;

To nie może być przedmiotem aportu

Aportem do spółki nie wniesiemy niczego, co jest uznawane za prawo niezbywalne – mowa tutaj o rzeczach i innych prawach, których zgodnie z prawem nie wolno sprzedać, wynająć, przekazać osobie trzeciej itd.

Dodatkowo kryterium aportu wnoszonego do spółki kapitałowej nie spełnia świadczenie na jej rzecz pracy czy usług.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie