Amortyzacja oprogramowania w firmie

Marek Szydełko
23.08.2022

Zakup oprogramowania do firmy może się wiązać z bardzo wysokim kosztem – zwłaszcza, gdy mówimy tutaj o oprogramowaniu autorskim, zaprojektowanym na indywidualne zamówienie. W przypadku rozbudowanych programów, np. do zarządzania sprzedażą, nikogo nie powinny dziwić kwoty pięciocyfrowe. Na szczęście oprogramowanie może stanowić koszt przedsiębiorcy, jednak w niektórych sytuacjach rozłożony w czasie poprzez amortyzację. Więcej o tym przeczytasz w naszym poradniku.

Kiedy nie trzeba amortyzować oprogramowania?

Zakupione oprogramowanie (w tym prawa autorskie i licencja) nie podlega amortyzacji, jeśli jego wartość początkowa (koszt nabycia) nie przekracza kwoty 10 000 zł. Wówczas wydatek może zostać rozliczony jednorazowo – po prostu zaliczamy go do kosztów podatkowych w odpowiedniej rubryce KPiR lub dokonujemy amortyzacji jednorazowej.

Droższe oprogramowanie? Konieczna jest amortyzacja

W przypadku, gdy cena nabycia oprogramowania do firmy przekracza kwotę 10 000 zł i zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedsiębiorca musi zastosować amortyzację. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym nastąpiło wprowadzenie oprogramowania do użytku w firmie.

Trzeba zaznaczyć, że dla wartości niematerialnych i prawnych nie przewidziano odgórnej wysokości stawek amortyzacyjnych.

Zapamiętaj

Okres amortyzacji oprogramowania nie może być krótszy niż 24 miesiące. Co za tym idzie, stawka amortyzacyjna nie może przekraczać 50% wartości oprogramowania.

Zaznaczmy również, że w przypadku oprogramowania można stosować wyłącznie liniową metodę amortyzacji, dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej w równych, comiesięcznych ratach, ewentualnie co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.