Osoba fizyczna a osoba prawna – poznaj różnice

Antoni Kwapisz
08.07.2022

Działalność gospodarczą można w Polsce prowadzić na wiele sposobów. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoby fizyczne. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku osób prawnych, które także mają możliwość prowadzenia biznesu w Polsce – i jest to coraz popularniejsze rozwiązanie. Różnice omawiamy w naszym poradniku.

Kim jest osoba fizyczna?

Osoba fizyczna to w zasadzie każdy z nas, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Taka osoba może w dowolnej chwili założyć własną działalność gospodarczą, wykonywaną osobiście, o ile oczywiście nie ma sądowego zakazu i dokona wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Innymi słowy: jeśli jesteś osobą pełnoletnią i nie masz ograniczonych sądownie praw do wykonywania czynności prawnych, to możesz założyć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Pozostaniesz nią nawet już po rozpoczęciu działalności, a Twój NIP stanie się jednocześnie NIP-em firmy.

Kim jest osoba prawna?

Osoba prawna to termin, który wprowadza nieco zawieszania. Tak naprawdę nie mamy tutaj do czynienia z konkretną osobą, ale z zespołem ludzi, którzy wykorzystują wspólne środki do realizacji jakiegoś konkretnego celu – na przykład biznesowego.

Najważniejszą osobą prawną jest Skarb Państwa. Do tej kategorii zaliczymy również różnego rodzaju jednostki organizacyjne, jak:

  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • banki,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • partie polityczne,
  • kościoły.

Innymi słowy: jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiązujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to Ty pozostajesz osobą fizyczną, natomiast spółka zyskuje osobowość prawną (jest jakby osobnym bytem). Nastąpi to jednak dopiero w momencie wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie złożonych dokumentów, m.in. aktu założycielskiego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.