Minimalna stawka na umowie zlecenie

Mariusz Siwko
23.01.2023

Zatrudniając pracownika w oparciu o umowę zlecenie należy pamiętać, że w większości przypadków pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia co najmniej minimalnej stawki godzinowej. Ile ona wynosi? To wyjaśniamy w naszym artykule.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu w 2023 roku

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, która podlega daleko idącym regulacjom, upodabniającym ją do umowy o pracę. Jedną z kluczowych kwestii jest właśnie obowiązek stosowania się do przepisu o minimalnej stawce godzinowej.

Nie obowiązuje to w przypadku umów opiekuńczych, zatrudniania osób, które same decydują o miejscu i czasie pracy oraz otrzymują wynagrodzenie prowizyjne, umów prowadzenia rodzinnego domu pomocy, opieki nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

W każdym innym przypadku zatrudniając pracownika na umowie zlecenie trzeba mu zapłacić co najmniej minimalną stawkę godzinową.

Ta stawka w 2023 roku dwukrotnie się zmieni, a to za sprawą również dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu wynosi 22,80 zł. Od 1 lipca do końca 2023 roku będzie to 23,50 zł.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie