Jaki dokument sprzedaży wystawia osoba prowadząca działalność nierejestrową?

Krzysztof Jagielski
28.03.2022

Działalność nierejestrowa to obowiązujący od kilku lat twór, który umożliwia osiąganie niewielkich przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ale bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Wiele osób decydujących się na działalność nierejestrową zastanawia się jednak, jaki dokument sprzedaży musi wystawiać nabywcy swoich towarów czy usług. Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Klient nie chce faktury? Nie trzeba jej wystawiać

Zacznijmy od tego, że osoba prowadząca działalność nierejestrową, która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, nie ma obowiązku wystawiania faktury sprzedażowej. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której nabywca towaru czy usługi zażąda otrzymania dokumentu sprzedaży – może to zrobić nawet w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia gospodarczego.

Wówczas niezarejestrowany przedsiębiorca wystawia tzw. fakturę uproszczoną.

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to nic innego, jak dokument sprzedaży zawierający jedynie podstawowe informacje o sprzedawcy i przedmiocie transakcji. Muszą się na niej znaleźć:

  • data wystawienia,
  • numer kolejny,
  • nazwa podatnika, imię i nazwisko nabywcy oraz ich adresy,
  • nazwa towaru lub usługi,
  • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa,
  • kwota należności ogółem.

Jeśli sprzedawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, czyli tzw. vatowcem, to ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie ze wzorem narzuconym przez Ministerstwo Finansów (faktura musi zawierać kwotę naliczonego podatku VAT).

Jeśli natomiast sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT, wówczas na fakturze uproszczonej musi umieścić podstawę prawną tego zwolnienia, powołując się na przepis ustawy VAT, rozporządzenie wydane na podstawie ustawy, przepisy dyrektywy 2006/112/WE lub inną podstawę pozwalającą mu skorzystać ze zwolnienia.

Dodajmy również, że wbrew krążącym mitom osoba prowadząca działalność nierejestrową nie ma obowiązku umieszczania na fakturze uproszczonej swojego numeru NIP (nawet jeśli go posiada) czy numeru PESEL.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.