Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – ile lat jest ważne?

Antoni Kwapisz
22.07.2022

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jedno z najważniejszych obowiązków pracodawców wobec swoich pracowników. Oczywiście, pracodawca nie jest za nie odpowiedzialny osobiście, jednak to w jego rękach leży odpowiedzialność za przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w odpowiednim czasie, zapewnienie materiałów, i podpisanie odpowiedniej dokumentacji. Ponieważ jednak przepisy różnią się zależnie od branży i rodzaju wykonywanej przez zatrudnione osoby pracy, nietrudno jest pogubić się w zasadach. A zatem jak często powinno być przeprowadzane szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i jakie powinno zawierać treści?

Rodzaje szkoleń BHP

Podstawę prawną do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. O bezpieczeństwie i higienie pracy wspomina także Kodeks Pracy (art. 207-237). Jest to bardzo istotny element nie tylko na początku zatrudnienia, ale przez cały czas jego trwania.

W czasie pierwszych 12 miesięcy od zatrudnienia pracownika, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu wstępne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wstępne szkolenie bhp bywa też nazywane instruktażem ogólnym i dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. Szkolenie to często poszerzone jest o instruktaż stanowiskowy, będący dodatkowym elementem szkolenia, związanym z konkretnym stanowiskiem pracy. Ta część szkolenia przeprowadzona może być przez pracodawcę, lub kierownika, jednak tylko, jeśli mają oni odpowiednie kwalifikacje.

Pracownik, który odbędzie szkolenie wstępne BHP otrzymuje potwierdzenie na piśmie. Takie szkolenie odbywa się tylko raz, na początku zatrudnienia. W czasie całego okresu pracy jednak, pracownika czekają także szkolenia okresowe, które odbywać się muszą z różną częstotliwością, zależnie od stanowiska pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - co ile lat?

Zgodnie z prawem, czas po jakim należy odnowić szkolenie BHP różni się zależnie od obejmowanego stanowiska. Dla kadry kierowniczej szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy konieczne są co trzy lata. Kierownicy, przedsiębiorcy, technicy i inżynierowie muszą odświeżać informacje co pięć lat, a pracownicy administracyjno-biurowi co sześć.

Okresowe szkolenia BHP nie są też identyczne dla wszystkich. Wyróżnia się ich kilka rodzajów, zależnie od stanowiska obejmowanego przez pracownika. Inne szkolenie BHP odbędzie kadra kierownicza i pracodawcy. Inne przeznaczone są dla pracowników fizycznych, jeszcze inne dla techników, czy inżynierów. Osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych również będą miały oddzielne szkolenie, poruszające inne treści. Wszystko wynika z tego, że zależnie od rodzaju wykonywanej pracy, różnią się czynniki ryzyka, których pracownik musi być świadom.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych najlepiej zlecić specjalistom. Firmy szkoleniowe oferują szeroki wachlarz treningów w tym zakresie. Mogą one mieć formę kursu stacjonarnego na terenie zakładu pracy, może to być seminarium, bądź szkolenie online. Te ostatnie stały się szczególnie popularne w ostatnich dwóch latach, w czasie epidemii, gdy zdecydowana większość pracowników administracyjno-biurowych pracowała z domu. Niezależnie od formy, jaką przyjmie szkolenie, pracodawca jest zobowiązany zapewnić możliwość uczestnictwa w nim w godzinach pracy, a także dostarczyć pracownikom wszystkie potrzebne materiały. Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny nawet do 30 000zł.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie