Odpady tworzyw sztucznych – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Jerzy Biernacki
15.11.2022

Odpady tworzyw sztucznych to zużyte przedmioty wykonane z plastiku (np. plastikowe butelki i wiele innych), które gromadzone na wysypiskach zagrażają w środowisku. Niekorzystnie wpływają one na dziką przyrodę, siedliska dzikich zwierząt, ale także na środowisko życia ludzi. Plastikowe odpady rozkładają się setki lat, trafiają do rzek i oceanów, zaśmiecają tereny leśne, osiedla, zalegają na wysypiskach. Najlepszym dostępnym w tej chwili rozwiązaniem problemu jest recykling. Co robić z plastikowymi odpadami?

Większość opakowań oraz znaczna część przedmiotów, których używamy na co dzień, (takich jak plastikowe butelki czy pojemniki na żywność), jest wykonana z plastiku. Nic dziwnego, ponieważ jest on niedrogi, a jednocześnie bardzo trwały.

Niestety znaczne ilości zużytego plastiku, który nie jest poddawany recyklingowi, trafiają każdego roku na wysypiska śmieci, ale także na nielegalne składowiska lub po prostu zaśmiecają ludzkie osiedla, tereny leśne czy zbiorniki wodne. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii każdego roku zużywa się ponad 5 milionów ton plastiku. Jedynie jedna czwarta z tej ilości jest poddawana recyklingowi. Bardzo ważne jest sortowanie odpadów i przekazywanie ich odpowiednim podmiotom. Recykling plastiku jest najlepszą znaną obecnie metodą ograniczania ilości plastikowych śmieci.

Transport odpadów tworzyw sztucznych

Zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych, przekazywanie odpadów do przetworzenia i ponownego wykorzystania oraz podnoszenie świadomości na temat recyklingu to kwestie, które mają kluczowe znaczenie, jeśli mamy przezwyciężyć problem zanieczyszczenia naszej Planety. Co może zrobić każdy z nas?

W gospodarstwach domowych podstawą jest sortowanie odpadów i umieszczanie ich w odpowiednich kontenerach. Selektywna zbiórka odpadów pozwala na przekazanie przez firmy zatrudniane przez gminę poszczególnych rodzajów śmieci do przetworzenia.

W biznesie ta kwestia jest jeszcze bardziej istotna, gdyż powiązana jest z całym rejestrem BDO, w którym spisywane są wszystkie odpady.

W przypadku przedsiębiorstw generujących znaczne ilości odpadów, nie tylko plastikowych, ale również innych odpadów niebezpiecznych, podstawą jest ich przepisowe magazynowanie oraz przekazywanie wyspecjalizowanym jednostkom. Na rynku działają firmy realizujące transport odpadów niebezpiecznych, zapewniające między innymi transport odpadów tworzyw sztucznych w sposób zgodny z przepisami prawa, do miejsca recyclingu. Korzystanie z ich usług ściąga z właściciela odpadów sporą część odpowiedzialności, a jednocześnie pozwala dbać o dobro środowiska poprzez właściwe nimi gospodarowanie.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.