O czym pamiętać, sporządzając grafik pracy?

Antoni Kwapisz
26.05.2020

Kreowanie harmonogramu pracy dla osób zatrudnionych w swojej firmie jest zawsze dużym wyzwaniem dla właściciela. Pracownicy często mają różne prośby odnośnie dni wolnych czy godzin pracy, które pracodawca musi uwzględnić, by grafik pracy się nie posypał. Stąd tak istotne jest to, żeby takie informacje posiąść wcześniej, zanim przystąpi się do planowania. O czym jeszcze warto pamiętać, tworząc co miesiąc grafik czasu pracy swoim pracownikom?

Grafik pracy - czym jest i z czego się składa?

Odpowiadając na pytanie, czym jest grafik pracy, najprostsza odpowiedź brzmi, że to po prostu planowanie dni pracy osobom zatrudnionym w danym miejscu. Takie harmonogramy tworzone są dla wszystkich osób pracujących w miejscach pracy.

Dobrze opracowany grafik musi zawierać dni robocze, godziny rozpoczęcia i końca pracy, wymiar czasu pracy, dobę pracowniczą, odpoczynki dobowe oraz tygodniowe, 5-dniowy tydzień pracy, organizacja wolnej niedzieli raz na miesiąc, dni wolne od pracy oraz urlopy (należy je także umieścić w planie urlopowym).

Wyjście od wymiaru czasu pracy

Do tworzenia grafiku pracy niezbędne jest określenie ilości godzin, które pracownicy będą musieli przepracować w kolejnym okresie rozliczeniowym. Czynność ta określona została dokładnie w Kodeksie Pracy w art. 130. Mówi on, iż należy pomnożyć 40 godzin, co jest zgodne z normą tygodniową przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego. Następnie należy dodać do otrzymanej liczby godzin, iloczyn 8 godzin (co określa normę dobową) i liczby dni, które pozostały do końca okresu rozliczeniowego, które występują od poniedziałku do piątku, a później zmniejszyć tę liczbę o każde święto, które przypada w danym okresie rozliczeniowym (8 godzin za każdy dzień, jeśli przypada od poniedziałku do soboty).

Uwzględnienie doby pracowniczej

W tworzeniu planu pracy bardzo ważne jest przestrzeganie doby pracowniczej. Polega ona na tym, że osoba zatrudniona, która rozpoczęła pracę danego dnia, nie może znów do niej przystąpić jeżeli nie upłynęły 24 godziny. Chodzi o to, by w kolejny dzień pracownik rozpoczął pracę o tej samej porze co dzień wcześniej. Zasada ta nie obowiązuje pracowników, którzy pracują w ruchomym czasie pracy.

Czym są odpoczynki dobowe?

Przy planowaniu pracy trzeba pamiętać, że osoba zatrudniona musi mieć zagwarantowany nieprzerwany odpoczynek między kolejnymi dniami pracy. Artykuł 132 Kodeksu Pracy jasno podkreśla, że odpoczynek ten powinien wynosić min. 11 godzin. Aby nie naruszyć tego przepisu i dodatkowo doby pracowniczej, dana osoba nie może pracować więcej niż 13 godzin jednego dnia. Są wyjątki od stosowania odpoczynku dobowego, dotyczą one osób, które zarządzają miejscem pracy w imieniu pracodawcy, muszą prowadzić akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia człowiek, gdy prowadzą ochronę mienia, środowiska albo usuwają awarię.

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy polega na 35 godzinach ciągłego odpoczynku od pracy. Nie ma przepisu, który pozwalałby na odstąpienie od tej zasady. Występuje jedynie możliwość zmniejszenia tej ilości godzin do 24 w sytuacji, gdy dany pracownik zarządza zakładem pracy w zastępstwie za pracodawcę, występuje konieczność nadzorowania akcją ratowniczą, by ratować i chronić życie i zdrowie ludzkie, ochrony mienia, środowiska, eliminacji awarii czy modyfikacji pory wykonywania pracy, wynikającej z przejścia na inną zmianę, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.