Narzędzia Design Thinking wspomagające pracę kreatywną

Antoni Kwapisz
22.05.2023

Design Thinking oferuje zestaw konkretnych narzędzi pozwalających tworzyć skuteczne rozwiązania. Wykorzystuje się je w zależności od fazy prac. W artykule przyjrzymy się zbiorowi narzędzi oferowanych przez DTMethod®w fazie kreatywnej.

Czym są narzędzia Design Thinking w DTMethod?

DTTools to narzędzia Design Thinking wykorzystywane w metodyce DTMethod. Stanowią jedno z jej 3 pryncypiów (obok DTModel i DTRules&Roles). Dzięki nim zespół projektowy może efektywniej analizować doświadczenia i potrzeby interesariuszy, generując nowe, lepsze produkty lub też przeprowadzać upgrade tych, które już istnieją.

Narzędzia Design Thinking pomagają w tworzeniu skutecznych rozwiązań. Ich dobór powinien odpowiadać indywidualnym celom projektu oraz konkretnemu jego etapowi. W DTMethod narzędzia Design Thinking pogrupowane są na 3 fazy: eksploracyjną, kreatywną i konstrukcyjną. Przyjrzyjmy się DTTools proponowanym dla drugiej z tych faz.

Narzędzia DTMethod w fazie kreatywnej

Metodyka proponuje 5 głównych narzędzi fazy kreatywnej:

  • Metoda 6-3-5 – burza mózgów, w której 6 uczestników zapisuje po 3 pomysły w ciągu 5 minut. Następnie każdy przekazuje kartkę sąsiadowi, czyta pomysły i w tym samym czasie dopisuje 3 kolejne. Proces trwa do momentu, gdy pierwotna kartka wróci do każdego z uczestników.
  • Klastrowanie – pomysły dzieli się na grupy (klastry), nazywa i odpowiednio opisuje.
  • Macierz Now-How-How – narzędzie pomaga ocenić pomysły przez pryzmat oryginalności i wykonalności. Wskazuje, które z nich warto wdrożyć (nawet mimo trudności wykonania), a które lepiej wstępnie odrzucić.
  • Głosowanie kropkami – każdy z projektantów otrzymuje 3 kropki, którymi może głosować na poszczególne pomysły. Może je rozdzielić lub przyznać wszystkie jednej koncepcji.
  • Macierz RIG – narzędzie porównawcze, służące do szczegółowej analizy i nadania priorytetów najlepszym koncepcjom. Każdy wypełnia macierz indywidualnie, jednak wyniki prezentowane są na forum zespołu.

Jak stosować narzędzia Design Thinking w swojej firmie?

Aby skutecznie wdrożyć i stosować Design Thinking w organizacji, trzeba najpierw poznać i zrozumieć konkretną metodykę. Najkrótszą drogą, by to zrobić, jest udział w szkoleniu. Praktyczną wiedzę i narzędzia DTMethod można poznać podczas trzydniowego akredytowanego szkolenia w języku polskim, organizowanego stacjonarnie lub online (na żywo).

Zadaniem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu ze znajomości metodyki DTMethod na poziomie Foundation. Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu. Uznawany jest on na całym świecie. Udział w warsztatach pozwala zrozumieć istotę Design Thinking, ustrukturyzować związaną z nim wiedzę, poznać narzędzia Design Thinking oraz podnieść komfort uczestnictwa w procesach Design Thinking.

DTMethod pomaga zarówno wprowadzić Design Thinking do organizacji, jak i usprawnić dotychczasową metodę, która być może nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Udział w szkoleniumożna wykupić jednorazowo lub skorzystać z niego w ramach subskrypcji szkoleń Inprogress Plus.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.