Motywacja zespołu rozproszonego w praktyce

Piotr Kowalczyk
31.08.2022

Powszechność zdalnego trybu pracy sprawiła, że coraz więcej organizacji ma do czynienia z zespołami rozproszonymi. Część pracowników chętnie wróciła do pracy w biurze, część zdecydowała się na model hybrydowy, a część na całkowicie zdalny tryb pracy. Brak wszystkich członków zespołu w jednym miejscu sprawia, że liderzy muszą przykładać większą uwagę do motywowania swoich pracowników, aby osiągali założone wyniki. 

Zespoły rozproszone to nie tylko korzyści, ale i wyzwania

Nowa rzeczywistość w środowisku pracy może przyczynić się do wzrostu zadowolenia w zespołach. W końcu większa elastyczność to ogromna zaleta dla osób, które chcą wykonywać swoją pracę niestandardowo, choć nadal skutecznie. Nie oznacza to jednak, że zespoły rozproszone nie generują nowych wyzwań, które należy zaadresować. Trudności te mogą się pojawić z czasem, dlatego tak ważny jest kontakt i dyskusja z pracownikami na temat problemów, z którymi się zmagają. Diagnoza lidera bez głosu pracowników może być niepełna. Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę? 

Komunikacja przede wszystkim

W codziennym rozgardiaszu i natłoku obowiązków warto zwrócić uwagę na jakość komunikacji, zarówno w samym zespole, jak i na linii pracownicy-liderzy. Przekazywanie informacji poszczególnym osobom powinno być precyzyjne i jasne bez względu na to, czy pracownik jest na miejscu w biurze, czy wykonuje swoje obowiązki z domu. Transparentna komunikacja to klucz do budowania zaufania w organizacji, dlatego nie może ona kogokolwiek pomijać. Izolowanie pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie może odbić się negatywnie na ich efektywności czy przywiązaniu do firmy. Istotne również, aby pracownicy komunikowali się między sobą dostatecznie często, dzięki czemu łatwiej uniknąć sytuacji, kiedy w zespole tworzą się mniejsze grupy. 

Wspólne cele to podstawa

Zarządzanie w nowoczesnych, dużych organizacjach bez określania celów jest w zasadzie niemożliwe. Dotyczy to zarówno firmy jako jednego organizmu, jak i jej poszczególnych oddziałów, przez zespoły, po indywidualnych pracowników. Zarządzanie przez cele powinno być jedną z kluczowych metod motywacji pracowników. Jeśli zespół wie, do czego dąży, jego praca jest rozsądnie ukierunkowana, szczególnie gdy wypełnianie celów wiąże się z nagrodą (np. możliwością awansu, dodatkową premią, innymi benefitami wartościowymi w oczach pracowników). 

Empatia i odpowiedzialność

Budowanie motywacji w zespole to duża odpowiedzialność liderów, którzy do nowej sytuacji w zespole rozproszonym muszą podchodzić z empatią, jednocześnie pracować na rzecz rozwoju pracowników. Jeśli do tej pory firma nie funkcjonowała najlepiej, to postawienie na zespoły rozproszone może być świetną okazją do modyfikacji w kulturze organizacyjnej. To oczywiście złożony proces, ale w związku ze zmianami w sposobie komunikacji i braku bezpośredniego kontaktu, może go przyspieszyć. Osoby pracujące zdalnie w szczególności muszą wziąć odpowiedzialność za swoje działania, co też mogą czynić w ramach tzw. Aktów Przywódczych. Są to sytuacje, w których pracownik sam zauważa okoliczności wymagające działania, następnie podejmuje akcję i bierze odpowiedzialność za jej wyniki. Aby Akty mogły zaistnieć, niezbędna jest kultura organizacyjna, która wspiera pracowników w codziennych decyzjach. W Impact https://www.impactinternational.com/pl/impact-polska pomagamy firmom budować taką kulturę poprzez programy rozwojowe, które wynikają wprost z potrzeb pracowników. 

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.