Kredyt gotówkowy a kredyt konsumencki — jakie są różnice?

Mariusz Siwko
09.06.2022

Wbrew obiegowej opinii kredyt gotówkowy nie musi być wcale tym samym, co kredyt kon-sumencki. Jaka jest specyfika każdego z nich i co je różni? Podpowiadamy.

Zgodnie z definicją wskazaną w prawie bankowym, kredyt to umowa między bankiem a klientem (kredytobiorcą). Na mocy jej zapisów bank jest zobowiązany do oddania do dyspozycji klienta określonej kwoty, na wskazany cel i konkretny okres. Obowiązkiem klienta jest natomiast zwrot środków wraz z odsetkami w ustalonym z kredytodawcą terminie. W zależności od celu finansowania czy statusu kredytobiorcy kredyty bankowe mogą przybierać różne formy. Szczególnym rodzajem kredytu bankowego jest kredyt konsumencki.

Czym jest kredyt konsumencki?

Jak wskazują zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim, jest to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę na cele prywatne, tj. niezwiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą czy zawodową. Kredyt konsumencki jest więc kredytem, po który może sięgnąć wyłącznie konsument, a nie przedsiębiorca, a pozyskane z jego tytułu środki może przeznaczyć wyłącznie na cele prywatne. Ustawa określa także, że umowa o kredyt konsumencki to umowa, której wartość nie przekracza 255 550 zł (może to być również równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska). Umową o kredyt konsumencki może być więc m.in.:

  • umowa pożyczki;
  • umowa kredytu odnawialnego;
  • umowa kredytu bankowego (w rozumieniu przepisów prawa bankowego).

Kredytem konsumenckim nie jest kredyt, który nie przewiduje oprocentowania ani innych kosztów wynikających z pożyczenia pieniędzy. Wszelkie produkty finansowe — kredyty czy pożyczki z RRSO 0% nie będą wpisywać się więc w definicję kredytu konsumenckiego.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawców obowiązek dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta przed zawarciem umowy z konsumentem. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od wnioskującego lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych albo zbiorów danych kredytodawcy. Potencjalny kredytobiorca musi natomiast przedstawić — na żądanie kredytodawcy — dokumenty i informacje, które pozwolą zweryfikować jego zdolność do spłaty.

Gwarantowanym przez prawo przywilejem dla osób, które sięgnęły po kredyt konsumencki, jest możliwość bezpłatnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia — bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to kredyt wypłacany jednorazowo — w formie przelewu na konto kredytobiorcy lub (zdecydowanie rzadziej) w gotówce. Warunkiem otrzymania kredytu gotówkowego jest złożenie wniosku kredytowego oraz posiadanie wymaganej przez kredytodawcę zdolności kredytowej. Bank ocenia ją, podobnie jak w przypadku kredytu konsumenckiego, na podstawie danych zawartych we wniosku kredytowym, dostarczonych przez wnioskującego dokumentów i danych z ogólnodostępnych rejestrów, np. BIK czy BIG. Pieniądze z kredytu gotówkowego można przeznaczyć na dowolny cel, w przypadku osób fizycznych nie może być on jednak związany z prowadzoną działalnością.

Co różni kredyt konsumencki i kredyt gotówkowy?

Kredyt konsumencki to kredyt przeznaczony wyłącznie dla konsumentów — osób fizycznych. Po kredyt gotówkowy może sięgnąć zarówno osoba fizyczna, jak i firma.
Kredyt gotówkowy dla konsumenta będzie więc rodzajem kredytu konsumenckiego, kredyt gotówkowy dla firmy — nie będzie nim.

Źródło:
https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/co-to-jest-kredyt-konsumencki/7v6y8ft

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.