Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Mariusz Siwko
06.09.2021

Kapitał zakładowy stanowi podstawowy warunek powstania i istnienia każdej spółki, również spółki akcyjnej. Jest to nic innego, jak suma udziałów, a w przypadku spółki akcyjnej akcji występujących w spółce. Ile wynosi kapitał zakładowy spółki akcyjnej i jak wygląda jego wnoszenie? Czy w spółce akcyjnej są jeszcze inne rodzaje kapitałów?

Wnoszenie kapitału zakładowego do spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej jest bardzo wysoki. Musi wynosić nie mniej niż 100 tysięcy złotych. Jego kwotę należy podać w statucie. Zamiast pełnej kwoty można też podać kwotę minimalną lub maksymalną kapitału zakładowego. Wszyscy wspólnicy czyli akcjonariusze, muszą wnieść swoje zadeklarowane wkłady na kapitał zakładowy, które są rozumiane jako konkretne wartości majątkowe przeznaczane całkowicie na pokrycie kapitału zakładowego. Obowiązkowe jest wniesienie minimum ¼ wysokości kapitału zakładowego przed rejestracją spółki w KRS, przy czym należy podać terminy, w jakich zostanie wniesiona pozostała część kwoty kapitału.

Możliwe jest wniesienie kapitału w formie pieniężnej lub aportowej (niepieniężnej czyli nieruchomości, ruchomości, a więc samochody, urządzenia, użytkowanie wieczyste itp.). Wyodrębnienie i pokrycie kapitału zakładowego sprawia, że akcjonariusze są zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej podzielony jest na akcje, które posiadają równą wartość nominalną. Oznacza to, że żadna spółka akcyjna nie może powstać bez zebrania kapitału zakładowego w wysokości określonej w statucie. Wysokość kapitału musi być podana w polskiej walucie. W statucie musi być podana nie tylko wysokość kapitału, ale także liczba i wartość nominalna akcji. Wartość ta nie może być niższa niż jeden grosz.

Funkcje kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej posiada trzy podstawowe funkcje, a mianowicie funkcję prawną gospodarczą, a także gwarancyjną. Funkcja prawna kapitału polega na określeniu akcjonariuszy w strukturze spółki. Kapitał zakładowy to podstawa uczestniczenia akcjonariusza w spółce. Akcjonariuszem może zostać jedynie osoba, która ma udział w kapitale zakładowym, czyli posiada akcje.

Funkcja gospodarcza kapitału zaś polega na tym, że spółka posiada odpowiednie środki materialne, które umożliwiają jej podjęcie oraz rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto z kapitału zakładowego finansowane jest funkcjonowanie spółki, dzięki czemu na przykład posiada ona zdolność kredytową i może zaciągać zobowiązania. Funkcja gwarancyjna natomiast oznacza, że wysokość kapitału zakładowego pozwala na ocenianie pozycji spółki przez jej kontrahentów. Żaden kontrahent nie podpisze umowy ze spółką, którą oceni słabo. Wysokość kapitału zakładowego pozwala więc na łatwiejsze uzyskiwanie dobrych kontrahentów do współpracy.

Inne kapitały w spółce akcyjnej

Oprócz kapitału zakładowego (podstawowego), w spółce akcyjnej konieczne jest utworzenie jeszcze kapitału zapasowego (rezerwowego). Jest to kapitał gromadzony na pokrycie ewentualnych strat spółki. Na kapitał zapasowy przelewane jest co najmniej 8% zysku z danego roku obrotowego aż do momentu osiągnięcia kapitału w wysokości co najmniej 1/3 wartości kapitału zakładowego.

Na przykład, jeśli kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 150 tysięcy złotych, to kapitał rezerwowy należy gromadzić co najmniej do uzyskania kwoty 50 tysięcy złotych.

Na kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przekazywane są nadwyżki z tytułu emitowania akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu oczywiście kosztów emisji oraz dopłaty regulowane przez akcjonariuszy za uzyskanie specjalnych uprawnień związanych z posiadanymi akcjami. Użycie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub rezerwowym zależy od decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ale 1/3 kapitału może być przekazana jedynie na pokrycie strat wynikających ze sprawozdania finansowego. Decyzja o umorzeniu akcji własnych może spowodować zmiany w wysokości kapitału zapasowego. Gdy strata przewyższa wysokość kapitału zapasowego, wykazuje się ją jako stratę z lat ubiegłych.

Materiał dostarczyła kancelaria Biurro.com specjalizująca się w skupie i sprzedaży spółek.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.