Jak ocenić efektywność zmian organizacyjnych?

Maciej Piwowski
09.06.2021

W założeniu wszelkie zmiany organizacyjne mają na celu takie przekształcenie procesów, aby firma lub jej część mogła funkcjonować efektywniej i lepiej współpracować na rzecz ogólnych założeń biznesowych. Czynników, które skłaniają do zmian, jest wiele. Jak jednak optymalnie mierzyć efekty podjętych działań, szczególnie gdy dotyczą takich obszarów jak współpraca czy komunikacja w obliczu kluczowych modyfikacji w firmie?

Jak pojmujemy zmianę organizacyjną?

W Impact zajmujemy się szeroko rozumianymi zmianami w organizacjach (zobacz: https://www.impactinternational.com/polska/service/zmiany-w-organizacjach). Chcemy wspólnie z naszymi klientami tworzyć miejsca, w których warto pracować. Uważamy jednak, że na powodzenie zmian w znacznie mniejszym stopniu wpływa najlepiej zaprojektowana z góry procedura czy siła dyrektywy. Siłą zmiany są ludzie i ich decyzje. Oznacza to, że choć zasady panujące w danym środowisku są istotne, to fundamentalne jest empatyczne podejście, zrozumienie wszystkich istotnych warunków towarzyszących, zrozumienie oporów przed zmianami oraz kreatywne wdrażanie nowych rozwiązań. Dopiero wtedy możemy mówić o efektywnych przekształceniach w organizacji, które nie pozostaną w sferze nierealizowanych zaleceń. 

Stan faktyczny

Nim organizacja zdecyduje o wprowadzeniu reorientacji sposobu, w jaki funkcjonuje, konieczna jest jasna ocena jej potrzeb oraz obecnego poziomu kultury przywództwa. Ten drugi aspekt jest szczególnie istotny w wypadku menedżerów i liderów, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie wybranych zmian w firmie. Osoby te mogą być tzw. Agentami Zmiany. Należy przy tym pamiętać, iż skuteczna zmiana to wybór. Ludzie zdecydują się na nią wtedy, gdy internalizują potrzebę i czerpią z tego korzyści. Ponadto wyjściowa ocena powinna dotyczyć również czynników zewnętrznych - otoczenia biznesowego, oczekiwań klientów i innych ważnych elementów, które mają wpływ na wprowadzenie zmian. 

Proces

Jak już wspomnieliśmy, zmiana nie może być jedynie odgórnym nakazem, w związku z czym proces powinien być przeprowadzony ze szczególnym uwzględnieniem zespołu (np. kadry zarządzającej czy najbardziej wartościowych pracowników organizacji). W Impact pomagamy ludziom dostrzec, że w zmianie tkwi ich szansa na rozwój oraz że dopiero poprzez aktywną nauką są w stanie zrealizować postawione przed nimi zadanie. Według naszego modelu wyróżniamy 4 podstawowe elementy stanowiące katalizator dla zmian organizacyjnych:

  1. Scanning, czyli badanie organizacji, jej dogłębne poznanie, spojrzenie świeżym okiem, dostrzeganie wzorców powtarzalnych zachowań oraz zbieranie wszelkich dostępnych danych, zarówno już istniejących, jak i ich wypracowanie nowych.
  2. Creating, czyli angażowanie pracowników w proces zarządzania zmianą, w miejsce typowego kaskadowania założeń strategicznych wdrażanej zmiany. Angażując Agentów Zmiany pomagamy współtworzyć modele biznesowe i struktury pracy, kreować przestrzeń dla otwartego dialogu o strategii i zmianie. 
  3. Disrupting, czyli opracowanie kreatywnych rozwiązań kwestionujących status quo organizacji. Pozwala to na stworzenie środowiska sprzyjającego transformacji, uczeniu się wykonywania nowej pracy, oraz wykonywania pracy w nowy sposób.
  4. Playback, czyli stworzenie regularnych i powtarzalnych pętli feedbackowych w całej organizacji. Pozwala to na uruchomienie procesu ciągłego uczenia się i transformacji.

Ewaluacja

Po przeprowadzeniu programu rozwojowego niezbędna jest ewaluacja jego efektów. I w tym wypadku kwestionariusz jest ściśle dopasowany do celów programu i jego poszczególnych modułów. W ten sposób otrzymujemy jasną odpowiedź, które elementy pozwoliły dostrzec potencjał do zmian, a które wymagają dalszej pracy. Co istotne, ewaluacja ma miejsce najczęściej dwukrotnie. Jej wynik daje odpowiedź, czy zmiany faktycznie wpłynęły na efektywność w organizacji w takich obszarach jak skuteczne przywództwo, kultura feedbacku, zbudowanie współpracy między poszczególnymi komórkami w firmie i tym podobne. Zakres ewaluacji jest naturalne zależny od szczegółów programu. 

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.