Faktoring dla firm – co warto o tym wiedzieć?

Krzysztof Jagielski
27.01.2023

Pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie, bardzo wysoka inflacja, drastyczne podwyżki stóp procentowych i cen energii – to główne powody, dla których coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce ma problem z zachowaniem płynności. Ponieważ gospodarka jest systemem naczyń połączonych, to kłopoty jednej firmy mogą bardzo szybko odczuć jej kontrahenci. W takich branżach, jak budownictwo czy transport zatory płatnicze są wręcz normą. Z badania „Skaner MŚP” przeprowadzonego w trzecim kwartale 2022 roku wynika, że już blisko 37 proc. przedsiębiorstw notuje opóźnienia w płatnościach powyżej 60 dni! Nic dziwnego, że lawinowo rośnie zainteresowanie usługą faktoringu.

Czym jest faktoring dla firm?

Jeszcze do niedawna faktoring był kojarzony z rozwiązaniem dedykowanym wyłącznie korporacjom i dużym przedsiębiorstwom. Okazuje się jednak, że mogą z niego skorzystać także mali i mikroprzedsiębiorcy. To narzędzie jest skierowane do każdej firmy zagrożonej zatorami płatniczymi lub już ich doświadczającej.

Faktoring to usługa polegająca na wypłaceniu przez firmę faktoringową zaliczki z faktury z długim terminem płatności (30-90 dni), którą przedsiębiorca (faktorant) wystawił swojemu kontrahentowi.

Schemat jest bardzo prosty. Wystawiasz fakturę np. za dostarczony towar. Przekazujesz ją faktorowi (firmie faktoringowej), który od razu wypłaca Ci zaliczkę na poczet pozostałej kwoty. Gdy kontrahent opłaci fakturę (przelewem na konto faktora), to firma faktoringowa wypłaci Ci resztę należności.

Wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu:

  1. Faktoring pełny (bez regresu) – tutaj cała odpowiedzialność za windykację należności spoczywa na faktorze, który ponosi również pełne ryzyko nieotrzymania pieniędzy od kontrahenta. Faktorant nie musi zwracać należności na rzecz faktora w przypadku niesolidności płatnika. Jest to rozwiązanie najczęściej wybierane przez duże podmioty.
  2. Faktoring niepełny (z regresem) – w tym przypadku faktorant (czyli wystawca faktury) ponosi już odpowiedzialność za niewywiązanie się kontrahenta z umowy i nieopłacenie należności. Gdyby doszło do takiej sytuacji, faktorant zwraca pobraną od faktora zaliczkę.

To oczywiście bardzo skrótowe przybliżenie istoty faktoringu. Szczegółowe informacje na temat tego, co to jest faktoring, znajdziesz w artykule na stronie SMEO – czołowej firmy faktoringowej obsługującej polskich przedsiębiorców.

Jakie korzyści daje faktoring?

Faktoring przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo finansowe prowadzenia biznesu. To odpowiedź na problem, jakiego doświadcza mnóstwo firm w Polsce, mianowicie notoryczne i znaczne przekraczanie terminów płatności za wystawione faktury. Dzięki zaliczce od faktora zachowujesz płynność finansową, możesz zapłacić dostawcom, pracownikom i podwykonawcom oraz realizować dalsze projekty przynoszące przychody.

Praktyka pokazuje, że faktoring może przyspieszyć płatności, ponieważ już sam fakt współpracy z firmą faktoringową działa na kontrahentów mobilizująco.

Ponadto faktor wyręcza swojego klienta w uciążliwym obowiązku monitorowania płatności oraz może sprawdzić, czy dany kontrahent jest solidnym płatnikiem, chroniąc Cię tym samym przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym podmiotem.

Jak korzystać z faktoringu?

Pierwszym krokiem zawsze jest znalezienie odpowiedniej firmy faktoringowej, najlepiej takiej, która działa na rynku od długiego czasu, cieszy się dobrą renomą wśród przedsiębiorców, a także oferuje różne modele współpracy.

Bardzo ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest faktoring online, czyli e-faktoring – to usługa, dzięki której przedsiębiorca może błyskawicznie otrzymać płatność za wystawioną fakturę bez konieczności dostarczania żadnych papierowych dokumentów. Całą procedurę można załatwić szybko z poziomu komputera czy urządzenia mobilnego.

Faktoring, który przynosi przedsiębiorcy realne korzyści, opiera się na zaufaniu między faktorantem a faktorem. Profesjonalne podejście, maksymalnie uproszczone procedury i pełną przejrzystość swoim klientom gwarantuje firma faktoringowa SMEO, z której ofertą zapoznasz się na jej stronie internetowej – możesz też od razu złożyć darmowy, niezobowiązujący wniosek o limit faktoringowy.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie