Czy w okresie zawieszenia działalności przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych?

Jerzy Biernacki
28.02.2019

Zawieszenie działalności gospodarczej jest jednym z przywilejów, z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. To ciekawe rozwiązanie w sytuacji, gdy z jakichś powodów właściciel nie może się dłużej zajmować swoim biznesem, ale jednocześnie chce zostawić sobie furtkę do powrotu na łono przedsiębiorczości. Warto wiedzieć, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy przysługuje prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych w okresie zawieszenia działalności?

Takie świadczenie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy:

  • Przez okres ostatnich 18 miesięcy przed zawieszeniem działalności (co najmniej przez 365 dni) opłacali składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Ważne jest to, że podstawa wymiaru opłacanych składek nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Nie otrzymali żadnej propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych czy robót publicznych od momentu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

Zatrzymajmy się w tym miejscu. Zwracamy uwagę na ostatnie zdanie w podpunkcie dotyczącym opłacania składek. Wynika z niego prosty wniosek: zasiłku dla bezrobotnych nie otrzyma przedsiębiorca, który wcześniej opłacał preferencyjne składki na ZUS w ramach tzw. „małego ZUS-u”. Ponadto ta ulga zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Każdy kij ma jednak dwa końce. W tym momencie właściciel zawieszonej firmy nie będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Ważne!

Zasiłek będzie wypłacany dopiero po upływie 90 dni od momentu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Nie otrzymasz go więc od razu!

Jak długo jest wypłacany zasiłek?

To już zależy od kilku czynników. Obowiązują dwa okresy wypłacania zasiłku dla bezrobotnych: 180 lub 365 dni. Na dłuższe wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • Mieszkają na terenie powiatu o bardzo wysokiej stopie bezrobocia (powyżej 150% przeciętnej stopy bezrobocia wyliczonej dla całego kraju);
  • Ukończyli 50. rok życia i jednocześnie posiadają 20-letni okres uprawniający do pobierania zasiłku;
  • Mają na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest osobą bezrobotną i utracił prawo do pobierania zasiłku;
  • Samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat;

Pozostałym przedsiębiorcom zasiłek będzie wypłacany jedynie przez 180 dni.

Jak widać przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Jest to jakieś rozwiązanie w sytuacji, gdy właściciel biznesu nie ma innej możliwości uzyskiwania dochodów – przynajmniej oficjalnie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.