Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS!

Marek Szydełko
02.03.2021

1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo, które mogło zaskoczyć część przedsiębiorców, a na pewno ma bezpośredni związek z setkami tysięcy polskich biznesów. Chodzi o obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS. W jakim terminie należy to zrobić? W jakim celu zostały wprowadzone nowe przepisy?

Masz mało czasu

Zgodnie z nowym prawem przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika w oparciu o umowę o dzieło (cywilnoprawną) musi dokonać jej zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu zaledwie 7 dni. Termin ten jest liczony od dnia zawarcia umowy o dzieło. Zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS RUD.

To jest ważne!

Zgłaszanie umów o dzieło nie dotyczy osób, które już pracują w oparciu o umowę o pracę w danym zakładzie i podpisały z pracodawcą dodatkową umowę o dzieło, np. w celu wykonania dodatkowej pracy poza standardowym zakresem obowiązków.

Czy to oznacza oskładkowanie umów o dzieło?

Nie, przynajmniej nie w tym momencie. Umowy o dzieło nadal są zwolnione z oskładkowania, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi odprowadzać od takiej umowy składek na ubezpieczenie społeczne w imieniu swojego pracownika. W takim razie po co wprowadzono obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS?

Oficjalnym powodem jest uproszczenie procesu weryfikacji umów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu ZUS kontrolując danego przedsiębiorcę będzie mógł łatwiej sprawdzić, czy przypadkiem umowa o dzieło zawarta z pracownikiem nie ma znamion umowy zlecenie, która to już jest oskładkowana.

To warto wiedzieć

Zawieranie umów o dzieło stanowi popularną metodę obniżania kosztów zatrudnienia. Co ciekawe, takie umowy preferują też sami pracownicy, którzy dzięki temu mogą uzyskać wyższe dochody.

Docelowo jednak należy się liczyć z tym, że umowy o dzieło także zostaną oskładkowane, aby ratować finanse publiczne, a w szczególności chronicznie deficytowy budżet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło jest dużym krokiem w tym kierunku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.