Ogłoszenie upadłości firmy – na czym to właściwie polega? Czy się opłaca?

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest świętym prawem każdego właściciela. W końcu biznes nie zawsze przynosi zyski, a jeśli do tego na horyzoncie majaczą spore długi, jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Na czym polega ogłoszenie upadłości firmy? Z jakimi konsekwencjami wiąże się ta decyzja? Przeczytaj.

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Prawo upadłościowe i naprawcze, które reguluje tę kwestię, umożliwia ogłoszenie upadłości praktycznie każdej firmy: od jednoosobowej działalności gospodarczej po wielką korporację. Prawo to dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialności, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych i wspólników spółki partnerskiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy może także złożyć jej wierzyciel, o ile wyczerpał już wszelkie możliwości polubownego dochodzenia swoich wierzytelności i chce mieć udział w masie upadłościowej dłużnika.

Kiedy się na to zdecydować?

Ogłoszenie upadłości firmy powinno być traktowane jako ostateczność. Przedsiębiorca może zdecydować się na ten krok w sytuacji, gdy naprawdę nie widzi już szansy na odbudowanie biznesu i spłatę swoich długów w tradycyjny sposób. Nie można jednak traktować upadłości jako prostego fortelu i ucieczki przed swoimi zobowiązaniami.

Warto bowiem wiedzieć, że decyzję o ogłoszeniu upadłości zawsze podejmuje sąd, a ten nie musi wcale zgodzić się z wnioskiem przedsiębiorcy czy jego wierzyciela. Jeśli tylko istnieje możliwość spłacenia długów z bieżących przychodów firmy, to sąd może zablokować upadłość.

Warto wiedzieć

Upadłość nie zostanie ogłoszona, jeśli opóźnienia w płatnościach wynoszą mniej niż 3 miesiące, a ich suma nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Można to zrobić wyłącznie w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Zgodnie z ustawą musi to nastąpić najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia stwierdzenia podstawy do ogłoszenia upadłości.

Do wniosku warto dołączyć różne dokumenty, które ułatwią i przyspieszą postępowanie. W przypadku przedsiębiorcy może to być np. wykaz składników majątku. Wierzyciel powinien natomiast dołączyć dowody poświadczające istnienie wierzytelności.

Ważne!

Przedsiębiorca po złożeniu wniosku nadal może prowadzić działalność, ale musi także opłacać składki na ZUS czy rozliczać się z podatków.

Co po ogłoszeniu upadłości?

Jeśli sąd orzeknie upadłość firmy, wierzyciele nie będą już mogli dochodzić swoich praw bezpośrednio u przedsiębiorcy. Ich roszczenia zostaną częściowo lub w całości zaspokojone w drodze postępowania upadłościowego. W skład masy upadłościowej wchodzi majątek firmy i majątek prywatny w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Najważniejsze, o czym musi pamiętać każdy przedsiębiorca, to fakt, że upadłość firmy zawsze ogłasza sąd i nie jest wcale oczywiste, że się na to zgodzi. Nie dojdzie do tego np. w sytuacji, gdy majątek firmy po zbyciu w drodze postępowania upadłościowego nie zaspokoi roszczeń wierzycieli.

Porada: Sprawdź jak skutecznie reklamować firmę... tutaj →
szczegółowy plan działań

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

  • Katarzyna

    Fajnie, że można znaleźć takie informacje w internecie, na pewno sporo wątpliwości są w stanie rozwiązać. Ale z doświadczenia wiem, że jeśli ktoś poważnie myśli o upadłości, warto, żeby zwrócił się po pomoc czy poradę do , która zajmuje się takimi sprawami na co dzień. Sprawy dotyczące finansów zawsze warto konsultować z osobami, które się na tym znają.

2017-www-za299zl
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.