Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy – co musisz o nim wiedzieć?

Maciej Piwowski
24.08.2017

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą także ma prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, o ile oczywiście terminowo opłaca dobrowolną składkę chorobową. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie z finansowego punktu widzenia (dochodzi brak obowiązku opłacania składek ZUS za okres pobierania zasiłku), które pozwala przedsiębiorcy zająć się chorym członkiem rodziny bez narażania się na dodatkowe koszty.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Z zasiłku mogą korzystać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od 2007 roku także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca otrzyma zasiłek wyłącznie wtedy, gdy sprawuje opiekę nad:

 • Chorym dzieckiem do lat 14.,
 • Innym chorym członkiem rodziny (np. małżonkiem, rodzicem),
 • Zdrowym dzieckiem do lat 8.

Nie ma tutaj znaczenia, czy o zasiłek występuje ojciec czy matka, jednak świadczenie będzie otrzymywać wyłącznie jedno z rodziców. Ważne jest również to, że zasiłek opiekuńczy jest wypłacany bez tzw. okresy wyczekiwania, a więc można z niego skorzystać nawet wtedy, gdy dziecko lub inny członek rodziny zachoruje już w pierwszym miesiącu ubezpieczenia.

Warunki uzyskania zasiłku

Jeśli przedsiębiorca chce sprawować opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14., to musi przedstawić zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. Bardzo ważne jest, że zasiłek będzie przysługiwać wyłącznie wtedy, gdy w domu nie ma innej osoby mogącej zaopiekować się chorym dzieckiem. Ten warunek nie dotyczy jedynie dzieci do 2. roku życia.

W przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny ZUS dokładnie określa, o jakie osoby chodzi:

 • Małżonek,
 • Rodzice,
 • Teście,
 • Dziadkowie,
 • Wnuki,
 • Rodzeństwo,
 • Dzieci powyżej 14. roku życia.

Tutaj warunkiem uzyskania zasiłku jest to, aby osoba, nad którą przedsiębiorca ma sprawować opiekę, zamieszkiwała z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Oczywiście dokumentem poświadczającym sprawowanie opieki jest zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA.

Co z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat? Przedsiębiorca może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko, o ile doszło do jednej z takich sytuacji:

 • Nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie placówki opiekuńczej (żłobka, przedszkola, szkoły),
 • Małżonek stale opiekujący się dzieckiem jest chory lub nastąpił poród,
 • Małżonek stale opiekujący się dzieckiem przebywa w szpitali lub innym zakładzie opieki zdrowotnej.

Podstawą do uzyskania zasiłku jest wówczas oświadczenie przedsiębiorcy lub zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku.

Na koniec pamiętaj, że maksymalny okres wypłacania zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w ciągu całego roku kalendarzowego. Jednak w przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny, limit ten wynosi zaledwie 14 dni i nie liczy się odrębnie, ale jest wliczany do całkowitego limitu 60 dni.

Odstępstwo od tej reguły stanowi jedynie zasiłek opiekuńczy dla mężczyzn-przedsiębiorców w czasie pobytu matki dziecka w szpitalu po porodzie. Wynosi on maksymalnie 56 dni, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodnia życia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.