Faktura pro forma – co warto wiedzieć o tym specyficznym dokumencie?

Marek Szydełko
27.12.2023

Faktura pro forma to dokument wykorzystywany w obrocie gospodarczym, czyli po prostu wystawiany przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz innego podmiotu – zwykle firmy. Przed wystawieniem swojej pierwszej pro formy warto poznać kilka faktów na temat tego specyficznego dokumentu. Najważniejsze z nich omawiamy w naszym poradniku.

Pro forma nie jest dokumentem księgowym

To najważniejsza informacja, jaką musisz przyswoić. W polskim prawie podatkowym w ogóle nie spotkamy się z terminem „faktura pro forma”. Jest to dokument stosowany wyłącznie wewnętrznie, którego nie można zaksięgować w swojej działalności. Tym samym nie dokumentuje on ani przychodów przedsiębiorstwa, ani kosztów uzyskania przychodu.

Po wystawieniu pro formy musisz wystawić standardową fakturę VAT

Przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę pro forma dla celów rozliczeń z kontrahentem, natomiast muszą pamiętać o obowiązku udokumentowania sprzedaży właściwą fakturą VAT. Jeśli np. pobierasz płatność z góry na podstawie pro formy, to zaraz po otrzymaniu środków od kontrahenta powinieneś przesłać mu adekwatną fakturę VAT – masz na to czas najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu faktycznego dostarczenia towaru lub zrealizowania usługi.

Kiedy ma zastosowanie faktura pro forma?

Faktura pro forma doskonale sprawdza się jako element oferty składanej potencjalnemu kontrahentowi. Można ją przesłać w odpowiedzi na zapytanie, co uwiarygadnia ofertę i pozwala od razu nawiązać współpracę, jeśli oczekujesz płatności z góry – kontrahent otrzymuje wszystkie dane potrzebne do zlecenia przelewu.

Pro formę można wykorzystywać również do pobierania częściowej lub całkowitej zapłaty za towar czy usługę, jeśli nie mamy pewności, czy kontrahent wywiąże się z terminowego uregulowania płatności – w ten sposób nie generujemy od razu przychodu, który będzie mieć wpływ na wysokość podatku dochodowego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie