Czym jest danina solidarnościowa?

Piotr Kowalczyk
24.03.2021

W kryzysowych czasach, które rujnują finanse publiczne, możemy się spodziewać wprowadzania nowych podatków – szczególnie tych obciążających przedsiębiorców. Jeden z nich wszedł w życie już jakiś czas temu i wzbudził ogromne kontrowersje. Mamy tutaj na myśli daninę solidarnościową. Co to właściwie jest? Kto musi zapłacić daninę solidarnościową i ile ona wynosi? Tego dowiesz się z naszego poradnika.

Co trzeba wiedzieć o daninie solidarnościowej?

Danina solidarnościowa została wpisana do ustawy o PIT. Przeczytamy o niej w artykule 30h ust. 1 tego kluczowego dla przedsiębiorców dokumentu. W założeniu danina ma być zawoalowaną formą redystrybucji dóbr. Płacą ją najlepiej zarabiający, którzy – zgodnie z nazwą podatku – mają się solidarnie podzielić swoim sukcesem z gorzej sytuowaną częścią społeczeństwa. Środki te trafiają do budżetu państwa i m.in. umożliwiają finansowanie programów socjalnych.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

Ustawa o PIT dokładnie precyzuje, że danina solidarnościowa jest nakładana wyłącznie na osoby fizyczne. Oznacza to, że nie płacą jej osoby prawne, czyli spółki prawa handlowego oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

To warto wiedzieć

Danina jest nakładana zarówno na rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych w Polsce.

Daninę solidarnościową płaci się w momencie, gdy w danym roku podatkowym osiągnie się dochód (nie przychód!) w wysokości powyżej 1 mln złotych. Już jednak pojawiają się pomysły, aby obniżyć ten próg nawet do 250 000 tysięcy złotych dochodu.

Ile wynosi danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa jest podatkiem o stałej stawce, która wynosi dokładnie 4 procent podstawy opodatkowania. Co ważne, podatek nalicza się wyłącznie od nadwyżki ponad 1 000 000 złotych dochodu.

Jeśli więc w danym roku podatkowym zarobisz 1 200 000 złotych (to Twój dochód), to zapłacisz daninę solidarnościową w wysokości 8 000 złotych.

Ważne!

Do dochodu nie wlicza się dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, przychodów opodatkowanych ryczałtem czy kartą podatkową, a także dochodów uzyskanych za granicą.

Daninę solidarnościową płaci się raz do roku, a termin ten upływa 20 kwietnia – trzeba również złożyć odpowiednią deklarację PIT.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie