Co zrobić kiedy nie jesteś dłużnikiem, a komornik zajął Twoją własność

Antoni Kwapisz
27.06.2019

Codzienność komornika sądowego wypełniają liczne czynności kancelaryjne czyli mnóstwo papierkowej roboty, praca w terenie oraz radzenie sobie z emocjami dłużników. Jego praca to jednak przede wszystkim prowadzenie spraw dotyczących niespłaconych należności a zatem wykonywanie działań mających na celu odnalezienie majątku dłużnika, aby odzyskać choć część pieniędzy dla wierzycieli.

Sposób dokonania zajęcia majątku dłużnika i jego skutki zostały szczegółowo uregulowane w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, jak również w innych ustawach oraz rozporządzeniach. W praktyce komornik sądowy może zająć takie elementy majątku jak: ruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, wierzytelności i inne prawa majątkowe a także nieruchomości (na pisemny wniosek wierzyciela).

W trakcie przeprowadzenia egzekucji bardzo często dochodzi do zajęcia praz komornika sądowego różnego rodzaju ruchomości takich jak np. samochód, motor, telewizor czy sprzęt komputerowy. Niestety, niejednokrotnie okazuje się, że zajęty składnik majątku w rzeczywistości nie jest własnością dłużnika, lecz osoby trzeciej. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności gdy ta osoba trzecia zamieszkuje wspólnie z dłużnikiem lub też gdy należące do osoby trzeciej rzeczy ruchome są w posiadaniu dłużnika bo np. zostały mu przekazane na przechowanie.

Czy taka osoba trzecia, czyli właściciel posiada jakąś realną możliwość ochrony swoich praw i odzyskania zajętego majątku? Odpowiedź brzmi tak, gdyż takiej osobie przysługuje środek obrony w postaci  wystąpienia do sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Warto jednak zacząć od skierowania do wierzyciela pisma zawierającego wezwanie do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji. Taki zabieg, wykonany jeszcze przed wniesieniem pozwu, pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów procesu. Praktyka pokazuje, że często jest to wystarczające do tego, żeby wierzyciel odstąpił od egzekucji z przedmiotów należących do osoby trzeciej.

Jeśli jednak wierzyciel w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie nie wyrazi zgody na zwolnienie przedmiotów należących do osoby trzeciej spod egzekucji lub takie wezwanie pozostanie bez odpowiedzi to należy w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia informacji o naruszeniu prawa wnieść do sądu powództwo. Dochowanie wskazanego terminu jest jednak niezwykle istotne, ponieważ przekroczenie go (bez względu na przyczynę) skutkuje oddaleniem powództwa. Jak widać, osoba trzecia może zatem zażądać zwolnienia zajętego przez komornika sądowego przedmiotu spod egzekucji jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa (art 841§1 kodeksu postępowania cywilnego).

Niejednokrotnie w takich sprawach pojawia się wątpliwość przeciwko komu należy wytoczyć powództwo – komornikowi, dłużnikowi czy może wierzycielowi? Odpowiedź brzmi: przeciwko wierzycielowi. Osoba trzecia powinna wytoczyć powództwo przeciwko wierzycielowi, a w przypadku gdy dłużnik kwestionuje prawo osoby trzeciej do zajętego przedmiotu również przeciwko dłużnikowi. Osoba trzecia będzie musiała udowodnić przysługujące jej prawo własności do rzeczy. Za dowód może jej posłużyć np. faktura VAT zakupu.

Należy również zaznaczyć, iż powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji powinno zostać wniesione do sądu powszechnego rzeczowo właściwego, w okręgu którego prowadzi się egzekucję.

Szanowni Czytelnicy niniejszy artykuł został przygotowany we współpracy z adwokatem Pawłem Szajdakiem. Jeżeli nurtują Was inne problemy prawne to wiele cennych porad znajdziecie również na stronie internetowej kancelarii pod adresem: www.adwokat-szajdak.pl w zakładce Baza wiedzy.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.