Wypadek przy pracy – kogo musi powiadomić pracodawca?

Antoni Kwapisz
23.11.2023

W Polsce każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy – przede wszystkim w budownictwie. Rzeczywista skala tego problemu może być znacznie większa, a wszystko przez to, że wielu pracodawców nie zgłasza wypadków, przede wszystkim w obawie przed sankcjami (jeśli śledztwo mogłoby wykazać uchybienia po stronie pracodawcy). Prawo stanowi jednak jasno, że każdy wypadek przy pracy musi zostać zgłoszony odpowiedniemu organowi.

Komu zgłaszamy wypadek przy pracy?

Odpowiedź znajdziemy w artykule 234 § 2 Kodeku Pracy, w którym czytamy, ze pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora o każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, jak również każdym innym wypadku, który wywołał wyżej wymienione skutki, a miał związek z wykonywaną pracą lub może zostać uznany za wypadek przy pracy.

Jak widać szczególnie ciężkie wypadki, w tym ze skutkiem śmiertelnym, jak i z udziałem wielu pracowników, wymagają powiadomienie nie tylko OIP, ale także prokuratora. Nie oznacza to oczywiście, że pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wszystko zależy od ustaleń poczynionych w toku śledztwa.

Podejrzenie choroby zawodowej

Warto zaznaczyć, że zgłoszenia wymaga również każde podejrzenie choroby zawodowej – bez względu na jej charakter. Oczywiście dotyczy to także rozpoznania takiej choroby. Tutaj organem, który musi zostać powiadomiony przez pracodawcę jest Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz właściwy okręgowy inspektor pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie