Szkolenie BHP obcokrajowca nieznającego języka polskiego – co musisz o tym wiedzieć?

Piotr Kowalczyk
20.10.2022

W Polsce, według różnych szacunków, może pracować już między 2 a 3 miliony cudzoziemców. W większości są to Ukraińcy, ale też Mołdawianie, Rosjanie, Białorusini, Ormianie, Gruzini. Wielu obcokrajowców zatrudnionych w polskich firmach nie zna naszego języka. Co to oznacza dla pracodawcy, który ma obowiązek zapewnić pracownikowi szkolenie BHP? Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Szkolenie musi się odbyć w języku znanym obcokrajowcowi

Choć przepisy nie nakładają wprost obowiązku zorganizowania szkolenia w języku obcym, to jednocześnie obligują pracodawcę, aby dokładnie zaznajomił pracownika z zasadami BHP. Nie da się tego zrobić, jeśli pracownik nie rozumie polskiego.

Dlatego logiczną konsekwencją jest konieczność zapewnienia opieki tłumacza lub wręcz przeprowadzenie szkolenia w języku zrozumiałym dla pracownika. Dodatkowo należy pamiętać, że dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, czyli karta szkolenia BHP, także muszą zostać wystawione w dwóch wersjach językowych – pracownik-obcokrajowiec potwierdza w końcu własnoręcznym podpisem, że rozumie ich treść.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.