Podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Krzysztof Jagielski
16.02.2022

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, jeśli na zajmowanych przez nich stanowiskach występują zagrożenia, przed którymi można się zabezpieczyć stosują np. odpowiednią odzież roboczą. Dowiedz się, jakie są zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w świetle obowiązujących w Polsce przepisów.

Jakie środki ochrony indywidualnej trzeba zapewnić pracownikom?

Jeśli ocena ryzyka na stanowisku pracy wykazała, że pracownik musi stosować indywidualne środki ochrony, to ich zapewnienie spoczywa na barkach pracodawcy. Środki te muszą spełniać kilka podstawowych kryteriów, mianowicie:

  • Muszą być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i same nie powodować jego zwiększenia;
  • Muszą odpowiadać warunkom panującym na danym stanowisku pracy;
  • Muszą być ergonomiczne, wygodne, dobrze dopasowane oraz uwzględniać stan zdrowia pracownika;

Jeśli na danym stanowisku występuje więcej zagrożeń

Może się zdarzyć, że pracownik zatrudniony na konkretnym stanowisku będzie narażony na więcej niż jeden czynnik ryzyka – na przykład skaleczenie oraz kontakt ze środkami chemicznymi. W takiej sytuacji pracodawca musi mu zapewnić kilka środków ochrony indywidualnej, przy czym środki te muszą być tak skonstruowane, aby istniała możliwość ich dopasowania bez zmniejszenia właściwości ochronnych poszczególnych elementów.

Nie tylko do użytku osobistego

W wyjątkowych sytuacjach środki ochrony indywidualnej mogą być stosowane przez więcej niż jedną osobę, ale tylko pod warunkiem, że zostaną podjęte działania wykluczające ryzyko niepożądanego wpływu takiego wymieniania się np. rękawicami na zdrowie i higienę użytkowników.

Udostępnienie instrukcji korzystania ze środków ochrony indywidualnej

Pracodawca przekazując pracownikowi środki ochrony indywidualnej jest zobowiązany do udostępnienia mu instrukcji ich użytkowania. Musi się również upewnić, że instrukcja jest zrozumiała dla pracownika, a jeśli jest taka potrzeba, to powinien także zapewnić przeszkolenie z posługiwania się środkami ochrony indywidualnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.