Kto może montować rusztowania?

Antoni Kwapisz
15.09.2022

Tytułowe pytanie koniecznie musi sobie zadać każdy właściciel firmy budowlanej, który w swojej działalności wykorzystuje rusztowania. Ich montaż nie może być powierzony byle komu. Przepisy BHP są w tej sprawie jasne i nakładają na monterów rusztowań konkretne obowiązki. O szczegółach przeczytasz w naszym poradniku.

Monter rusztowań musi posiadać stosowne uprawnienia

Montażem rusztowań może się zająć wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dla montażystów rusztowań. Aby je zdobyć należy ukończyć szkolenie zakończone sprawdzianem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (oczywiście z wynikiem pozytywnym). Po zaliczeniu sprawdzianu przystępująca do niego osoba otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora.

Pomocnik montera

Nieco mniejsze wymagania są stawiane przed pomocnikami monterów rusztowań, którzy odpowiadają wyłącznie za podawanie elementów i asekurację. Takie osoby muszą odbyć instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Niezbędne jest również wyposażenie pomocników w rękawice ochronne oraz kask.

Ponadto należy pamiętać, że osoby przeprowadzające montaż i demontaż rusztowań muszą korzystać z urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie