Kiedy trzeba zatrudnić specjalistę ds. BHP w firmie?

Jerzy Biernacki
12.09.2023

Kodeks pracy bardzo dokładnie reguluje kwestie związane z przepisami BHP. Nakładają one na pracodawcę szereg obowiązków dotyczących zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Czuwać nad tym powinna służba BHP, której funkcję może pełnić zarówno jeden z pracowników, jak i sam pracodawca. W niektórych sytuacjach konieczne będzie jednak zatrudnienie specjalisty ds. BHP, o czym więcej przeczytasz w naszym poradniku.

Zaglądamy do przepisów

Wiążący jest tutaj art. 23711 Kodeksu pracy, w którym czytamy, że pracodawca zatrudniający:

  • Do 100 pracowników – powierza wykonywania zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o ile pracownik ten ma niezbędne kwalifikacje (ukończenie odpowiedniego szkolenia);
  • Powyżej 100 pracowników – tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP;

W określonych sytuacjach funkcję służby BHP może pełnić sam pracodawca, o ile ma ukończone niezbędne szkolenie oraz zatrudnia do 10 pracowników lub do 20 pracowników (wyższy limit dotyczy zakładów zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Jeśli natomiast pracodawca sam nie ma odpowiednich kwalifikacji i nie dysponuje kompetentnym pracownikiem mogącym pełnić funkcję służby BHP, to ma prawo zatrudnić zewnętrznego specjalistę ds. BHP.

Obecnie standardem jest korzystanie z takich usług realizowanych w formule outsourcingu przez prywatne firmy wyspecjalizowane w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie