Jaką dokumentację BHP musi prowadzić pracodawca?

Mariusz Siwko
10.03.2022

Katalog obowiązków pracodawcy związanych z BHP jest bardzo szeroki. Obejmuje on również nakaz prowadzenia i odpowiedniego przechowywania wszelkiej dokumentacji pozostającej do wglądu np. inspektorów PIP czy też organów śledczych (gdyby doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym). Dowiedz się zatem, jaką dokumentację BHP musisz gromadzić w Twoim zakładzie pracy.

Dokumentacja wypadkowa

Obejmuje ona wszystkie dokumenty związane z wypadkami, do których doszło w drodze do pracy oraz z pracy, jak również na terenie zakładu. W ramach dokumentacji wypadkowej pracodawca musi gromadzić m.in. oświadczenia poszkodowanych, zeznania świadków czy dokumentację medyczną.

Wykazy

W prawidłowo prowadzonej dokumentacji BHP muszą się znaleźć wykazy m.in. prac wzbronionych kobietom i pracownikom młodocianym, wykazy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazy pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i przeprowadzenia ewakuacji czy wykazy prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na terenie danego zakładu pracy.

Rejestry

Pracodawca jest zobligowany do prowadzenia takich rejestrów, jak m.in. rejestr wypadków przy pracy, rejestr chorób zawodowych, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na terenie danego zakładu pracy, rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu czy rejestr wydanych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy.

Zarządzenia pracodawcy

Chodzi tutaj o wszelkie zarządzenia, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc np. zarządzenie o zakazie palenia na stanowisku pracy czy obowiązkowej dezynfekcji rąk w ramach przeciwdziałania epidemii choroby zakaźnej.

Wyniki przeglądów i pomiarów

Dokumentacja BHP gromadzona w zakładzie pracy powinna obejmować również wszelkie wyniki przeglądów i pomiarów, w tym dotyczące obiektów budowlanych, instalacji elektrycznej, drożności przewodów kominowych, sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na terenie firmy czy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, a także oświetlenia awaryjnego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.