BHP podczas pracy na magazynie – podstawowe zasady

Mariusz Siwko
25.04.2024

Praca na magazynie wiąże się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia, a nawet życia, stąd przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym środowisku jest szczególnie istotne. Kilka podstawowych zasad BHP na magazynie omawiamy w naszym poradniku.

Zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego

Pracownicy magazynu muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak obuwie ochronne, rękawice, kaski, okulary ochronne, czy ochronniki słuchu, zależnie od wykonywanych zadań.

Ergonomiczna praca

Podnoszenie i przenoszenie ciężarów powinno odbywać się z zachowaniem zasad ergonomii, aby uniknąć urazów mięśniowo-szkieletowych. Należy stosować techniki prawidłowego podnoszenia oraz korzystać z pomocy mechanicznej (wózki, paleciaki) w przypadku ciężkich przedmiotów.

Utrzymanie porządku i czystości

Porządek na magazynie zapobiega wypadkom przy pracy. Należy regularnie sprzątać i usuwać wszelkie przeszkody, utrzymywać czyste i suche posadzki, a także właściwie składować materiały.

Prawidłowe oznakowanie i sygnalizacja

Strefy niebezpieczne, drogi ewakuacyjne, miejsca składowania materiałów niebezpiecznych i inne ważne punkty na magazynie powinny być wyraźnie oznakowane. Ważna jest również odpowiednia sygnalizacja bezpieczeństwa, np. ostrzegawcza.

Kontrola stanu technicznego urządzeń

Wszystkie maszyny i urządzenia używane na magazynie powinny być regularnie kontrolowane i konserwowane, aby zapewnić ich bezawaryjne działanie.

Zapewnienie właściwej wentylacji

Na magazynach, gdzie przechowuje się substancje chemiczne lub w miejscach, gdzie występuje zapylenie, niezbędne jest zapewnienie skutecznej wentylacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie