Zawieszenie działalności gospodarczej – jak powiadomić urząd skarbowy?

Maciej Piwowski
30.04.2023

W całym 2022 roku działalność zawiesiło ponad 650 tysięcy firm. To pokazuje skalę niepewności, jaka towarzyszy przedsiębiorcom. Zawieszenie jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy biznes rzeczywiście nie idzie, natomiast przedsiębiorca nie chce jeszcze definitywnie z nim kończyć, zyskując czas na zastanowienie się, wyjazd za granicę czy spróbowanie pracy na etacie.

Jedna z najczęstszych wątpliwości przedsiębiorców dotyczy tego, jak powiadomić urząd skarbowy o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wszystko wyjaśniamy w naszym artykule.

Jeden wniosek i gotowe

Zawieszenie działalności gospodarczej – choć oczywiście nie jest niczym przyjemnym – to dziś żadna trudność. Wystarczy tylko złożyć online odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku trafi on automatycznie do wszystkich instytucji mających jakikolwiek związek z prowadzoną działalnością – w tym urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj

Działalność można zawiesić na czas nieokreślony lub określony, przy czym minimalny okres zawieszenia wynosi 30 dni (za wyjątkiem miesiąca lutego).

Spółka cywilna

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, to pamiętaj, że zawieszenie działalności będzie skuteczne dopiero wtedy, gdy dokonają go wszyscy wspólnicy – każdy z osobna musi złożyć wniosek do CEIDG (z załącznikiem CEIDG-SC – jako wspólnik spółki cywilnej).

Na tym nie koniec, ponieważ dodatkowo konieczne jest zgłoszenie do urzędu skarbowego aktualizacji danych spółki cywilnej na formularzu NIP-2.

Spółka kapitałowa

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki kapitałowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej), to masz prawo zawiesić ją na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W takim przypadku zawieszenia dokonuje się w systemie S24 (jeśli spółka została założona na wzorcu umowy) lub na Portalu Rejestrów Sądowych (w każdym innym przypadku). Wówczas informacja o zawieszeniu automatycznie trafi do właściwego urzędu skarbowego.

Ważne!

Jeśli spółka zatrudniała pracowników, to dodatkowo wymagane jest złożenie do urzędu skarbowego formularza NIP-8.

Z kolei spółki rozliczające się podatkiem CIT lub niebędące podatnikiem podatku dochodowego, muszą pamiętać o poinformowaniu urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona.

Przykład:

Spółka zawiesiła działalność w styczniu i trwało to do końca czerwca 2022 roku. Spółka musi o tym poinformować urząd skarbowy w zeznaniu za rok 2022 (dotyczy zarówno podatników PIT, jak i CIT).

Dodajmy również, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, nie wpłaca zaliczek za ten okres.

Z kolei przedsiębiorca opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia jest zwolniony z odprowadzania ryczałtu (nie uzyskuje przychodu z tytułu prowadzonej działalności).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie