Ważne terminy wystawiania faktur

Jerzy Biernacki
30.10.2019

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z wystawianiem faktur. Dla początkującego przedsiębiorcy jest to zawsze emocjonujący moment, bo przecież na podstawie dokumentu otrzyma swoje pierwsze wpływy. Wraz z rozwojem biznesu wystawianie faktur staje się coraz bardziej uciążliwe i czasochłonne, stąd wielu przedsiębiorców zapomina o obowiązujących ich terminach. Wymieniamy je w naszym artykule.

Zasada ogólna

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Przykładowo: Jan Kowalski sprzedał towar 20 kwietnia 2019 roku. Fakturę za tę transakcję musi wystawić najpóźniej do 15 maja.

Szczególne przypadki

Wymieniona wyżej zasada ogólna nie zawsze ma zastosowanie. Istnieje od niej kilka wyjątków, czy raczej uszczegółowień, z którymi powinni się zapoznać wszyscy przedsiębiorcy.

Pierwszym przypadkiem szczególnym jest świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi wystawić fakturę do 30. dnia od momentu wykonania usługi.

60 dni na wystawienie faktury mają firmy, które dostarczają książki drukowane (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazety, magazyny i czasopisma.

Aż 90-dniowy termin obowiązuje w przypadku usług polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, magazynów i czasopism.

Przedsiębiorcy, którzy w ramach umowy muszą otrzymać zwrot opakowania, wystawiają fakturę do 7. dnia następującego od określonego w umowie dnia zwrotu.

Z kolei dostawcy energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, leasingowe, agencje ochrony, firmy świadczące najem i dzierżawę, dozorujące i przechowujące mienie, udzielające stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybutorzy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, wystawiają fakturę wraz z upływem terminu płatności.

Warto również wspomnieć, że w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na jej wyraźne żądanie najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja. Jeśli natomiast osoba ta zgłosi chęć otrzymania faktury już w kolejnym miesiącu po transakcji, to fakturę należy jej wystawić w ciągu 15 dni.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.