VAT-UE, czyli kto musi zostać unijnym płatnikiem podatku VAT?

Antoni Kwapisz
20.09.2019

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej daje wielkie możliwości rodzimym przedsiębiorcom. Członkostwo unijne gwarantuje m.in. swobodny przepływ towarów i usługą wewnątrz wspólnoty, z czego nasze firmy skrzętnie korzystają. Jeśli także chcesz rozszerzyć działalność na rynki unijne, to pamiętaj, że wiąże się to z obowiązkiem rejestracji jako płatnik VAT-UE.

Kto i kiedy musi zgłosić się do VAT-UE?

Taki obowiązek ciąży na czynnym płatniku podatku VAT w Polsce, który zamierza rozpocząć współpracę biznesową z zagranicznym kontrahentem, działającym w kraju unijnym. Podkreślamy tutaj słowo „zamierza”, ponieważ zgłoszenia trzeba dokonać jeszcze przed rozpoczęciem takiej współpracy (np. przed pierwszą transakcją).

Obowiązek wystąpi w przypadku określonych transakcji:

  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT);
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT);
  • Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług;
  • Nabycie usług od kontrahenta z Unii Europejskiej, które były świadczone w siedzibie nabywcy;

Co z przedsiębiorcami, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce?

W takiej sytuacji również może zaistnieć obowiązek zgłoszenia do VAT-UE. Dotyczy to jednak tylko konkretnych przypadków, mianowicie:

  • Zakupu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej, które to usługi były świadczone w siedzibie nabywcy;
  • Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na kwotę przekraczającą 50.000 złotych w danym roku podatkowym;
  • Wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług;

W każdym z takich przypadków przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-UE w urzędzie skarbowym – co ważne, tylko za okresy miesięczne i w sposób elektroniczny. Termin mija 25. dnia miesiąca następującego po dokonaniu transakcji (czyli tak samo, jak przy opłacaniu polskiego podatku VAT).

Uwaga!

Niezłożenie deklaracji w terminie lub w ogóle grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi (karne odsetki + mandat skarbowy). Jeśli więc masz wątpliwości, czy musisz zgłosić się do VAT-UE, poproś Naczelnika urzędu skarbowego o indywidualną interpretację.

Zgłoszenia do VAT-UE dokonuje się na formularzu VAT-R w części C3, który należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że w naszym kraju numer VAT-UE to numer NIP podatnika poprzedzony kodem PL.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.