Sprzedaż na OLX – czy wymaga założenia działalności gospodarczej?

Mateusz Rąbalski
31.08.2022

OLX to największy portal ogłoszeń lokalnych w Polsce. Oczywiście jego funkcja już dawno przeszła od typowych zakupów „po sąsiedzku” do sprzedaży ogólnokrajowej, wysyłkowej. Korzysta z tego coraz więcej osób, dla których OLX stanowi istotne źródło dochodów. Tym bardziej warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach sprzedaż na OLX może wymagać założenia działalności gospodarczej. Sprawdź, czy nie dotyczy to także Ciebie.

Sprzedaż nieopodatkowana

Na początek dobra informacja. Osoby, które sprzedają na OLX zgodnie z przeznaczeniem tego portalu, czyli wyłącznie rzeczy osobiste i raz na jakiś czas, nie muszą się przejmować żadnymi konsekwencjami podatkowymi. W większości przypadków taka sprzedaż będzie nieopodatkowana.

Polskie prawo jest w tej kwestii całkowicie jasne. Bez podatku można sprzedaż każdą używaną rzecz stanowiącą składnik majątku prywatnego, od której zakupu upłynęło minimum 6 miesięcy.

Przykładowo:

Anna Nowak w lipcu 2022 roku kupiła sukienkę. Może ją sprzedać bez podatku np. za pośrednictwem OLX w lutym 2023 roku (wówczas minie 6 miesięcy liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym doszło do nabycia rzeczy).

Jeśli jednak nasza hipotetyczna bohaterka uzna, że sukienka źle na niej leży i postanowi ją sprzedać już po kilku tygodniach od zakupu, to teoretycznie od takiej transakcji powinna zapłacić podatek dochodowy – oczywiście o ile faktycznie wystąpił tutaj dochód (czyli sukienka została sprzedana drożej).

Co więcej, każdą taką sprzedaż (która nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od zakupu) należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym – i to niezależnie od tego, czy na transakcji zarobiliśmy czy straciliśmy! Przychód z tego tytułu deklarujemy w rubryce „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

Uwaga!

Niewykazanie takiej transakcji, niezależnie od osiągniętego dochodu lub straty, jest wykroczeniem skarbowym.

Należy również pamiętać, że sprzedając różne rzeczy na OLX i wykazując przychód z tego tytułu, konieczne jest przechowywanie wszelkich dowodów poniesionych kosztów – na przykład paragonu ze sklepu. W przeciwnym razie, w przypadku kontroli, skarbówka może podważyć koszty uzyskania przychodu i naliczyć zaległy podatek dochodowy wraz z odsetkami. Dowody poniesionych kosztów trzeba przechowywać przez 5 lat.

Kiedy prywatna sprzedaż na OLX zaczyna mieć znamiona działalności gospodarczej?

Za działalność gospodarczą uznaje się każdą formę działalności zarobkowej, która jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany. To szeroka definicja, co stanowi niemałą pułapkę na osoby osiągające dochody z tytułu sprzedaży różnych przedmiotów na OLX czy innych portalach.

Najłatwiej będzie zobrazować to na konkretnych przykładach.

Przykład 1

Anna Nowak zrobiła przegląd w szafie i postanowiła pozbyć się kilkunastu nienoszonych już elementów garderoby. Sprzedała je po kosztach, byle tylko się ich pozbyć. Taki remanent przeprowadza raz na jakiś czas. Nie ma tutaj podstaw do uznania sprzedaży za prowadzenie działalności gospodarczej.

Przykład 2

Anna Nowak regularnie kupuje używane ubrania w lokalnych second handach lub w Internecie, a następnie od razu wystawia je na sprzedaż z własną marżą na OLX. Z tego tytułu osiąga stałe dochody. Może to zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji – poza jednym wyjątkiem, o czym napiszemy za chwilę – trzeba się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest naliczenie zaległego podatku dochodowego i nawet podatku VAT przez urząd skarbowy, a drugą obowiązek zapłacenia zaległych składek na ZUS.

Salomonowym wyjściem może być działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa to formuła prawna obowiązująca w Polsce od 2018 roku. Umożliwia ona prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji, ale tylko po spełnieniu dwóch warunków:

  1. Przychody (nie dochody!) z takiej działalności nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to odpowiednik 1505 zł).
  2. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie mogła posiadać działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Podsumowanie

Sprzedaż prywatnych rzeczy na OLX, o ile nie ma charakteru ciągłego i zorganizowanego, nie podlega obowiązkowi zarejestrowania działalności gospodarczej. Przychody z tytułu sprzedaży rzeczy nabytych w okresie krótszym niż 6 miesięcy od sprzedaży należy jednak wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Chcąc zawodowo zająć się handlem na OLX czy innych portalach ogłoszeniowych można robić to w ramach działalności nierejestrowej, ale tylko pod pewnymi warunkami. Osoba, która ich nie spełnia, ma obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej i zgłoszenia się do ubezpieczeń w ZUS.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie